R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle   Formål: Hjælpeudskrift til at finde ud af, hvor du med rolleskift på lærertilknytningen kan få indberettet mere lærerstyret undervisning pr elev pr dag.    Population: For alle GF2 (og evt HF) elever find skemabegivenheder uden lærer eller uden lærerstyret undervisning for nogen af de tilknyttede lærere. Det er bestemt […]

R117i Indberettet undervisningstid pr skoleuge i detaljer   Formål: Se indberetningen af undervisningstid.    Population: Find alle GF2 elevers lærerstyrede undervisningstid i det valgte år med en datalinje pr dag pr elev. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ For se blot en linje pr elev, vælg R116i, der har en linje pr elev pr […]

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberetningen af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Population: Find alle GF2 elevers lærerstyrede undervisningstid i det valgte år. Det indberettes med en datalinje pr dag, så denne version af indberetningen har summeret pr elev for dig. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ […]

R116 undervisningstid pr skoleuge   Formål: Til indberetning af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Population: Find alle GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ For at bore ned i detaljer, vælg R117, […]

Z8504 – FGU elever og forventet slut   Formål: Se elevuger og forventet slutdato på en afgrænset gruppe elever.   Population: Du kan afgrænse på hold eller skoleforløb, og du får aktive elever på det hold/skoleforløb i den valgte periode. Afgrænser du på begge dele, får du foreningsmængden af elever Afgrænser du på ingen af delene, […]

Z8052 – Varighedsuafhængige tilskud AMU   Formål: Tilskud for AMU-elever, som er indberetningsklar. Den matcher altså din indberetning hvis du bestiller samme dag som du indberetter, men kan også bestilles på fleksible datoafgrænsninger.   Population i UDDATA+: Alt tilskud, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr tilskud.   Output i […]

Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse   Formål: En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud. Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Output: ds_nummer Cpr_nr / Fornavn / Efternavn CØSA / Version Samlefag, Skolefag / niveau tmk / rekvirenttype, Gennemfoerende_skole, Bidrag, Betalingsstatus   Afgrænsninger: Fra- og tildato (vis kun tilskud, […]

Z8313 Recertificering   Formål: Finder certificerede AMU-elever ud fra dato, de afsluttede kurset sidst. Til recertificering typisk 5 år efter.   Population: Find alle elevers fag, som blev afsluttet i den valgte periode og hvor der blev udstedt certifikat. Dog: Hvis man har afgrænset på ét fag, kommer også elever med der har 1 i gennemført-feltet […]

Z8306 Bidrag fra omgængere   Formål: At isolere og se alt bidrag fra fuldtidselever med skoleforløb med omgænger-attribut   Population: Alle omgængerbidrag der tæller i den valgte periode kommer med   Output: CPR, Fornavn, Efternavn Uddannelsesversion, uddannelse, speciale Skoleforløb, Start/slutdato Gamle Skoleforløb (som eleven har haft på samme tælleperiode), Start/slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato […]