Vi har udbudt et nyt kursus for dig, der arbejder med XPRS-indberetninger. På kurset kan du blive endnu skarpere til at få styr på dit datagrundlag inden indberetning til prøve. 

Tilmeld dig her: https://www.ist.com/dk/kurser/datagrundlag-for-elever-til-proeve/ 

Z8315 SOSUpraktik elevers forløb   Formål: At se alle SOSUpraktik- og skoleforløb der foregår i perioden.   Population: En linje pr elev i SOSUpraktikforløb, samt en linje pr skoleforløb.   Output : cprnr, fornavn / efternavn uddannelse / udd_bet/ udd_version, kommunekode / postnummer, afgangsaarsag / afg_dato, foedt, cosa / cosa_bet, elevtype, gh (GF1, GF2 HF,  […]

Parameterlister   Sådan opretter og vedligeholder du en parameterliste. Enkelte afgrænsninger kan du afgrænse med et bestemt sæt af værdier. Det kalder vi en parameterliste, og afgrænsningerne der kan det, har et (+) efter sig. Det betyder ikke at du SKAL bruge en liste, så du kan stadig afgrænse med en enkelt værdi eller muligvis […]

Z250 Karakterudskrift Dette udtræk viser karakterer på elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på […]

Z8218 Lokalestatistik   Formål: Vis hvilke lokaler, der er i brug pr dag.   Population: Der vises en linje pr dag pr lokale, hvor lokalet har skema den dag.   Output: For hvert lokale vises tidsintervallet, der er skemalagt i den dag, og antallet af timer. Dato Lokalenr Antal decimaltimers skema Første starttid/Sidste sluttid for […]

I optagelsesmodulet skal du nu sætte afdeling på ansøgningen, inden du kan optage ansøgeren. Ansøgeren vælger stadig lokation, som vises i UDDATA+, men du skal selv sætte den rigtige afdeling på. Afdelingen bliver automatisk overført til elevstamdatavinduet. Du får en advarsel om, at du ikke kan optage ansøgeren, hvis du ikke har sat en afdeling på ansøgningen.