Z8006 – Medarbejderkompetencer Viser aktive medarbejderes kompetencer som censor, XPRS-censor og undervisning. Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger pr dags dato   Output (ved J til medtag detail): Navn Kompetence (en af de tre ovennævnte) Kompetencebetegnelse (kun XPRS, med belastningsgrad og evt om det er skriftlig censur) (ved UV står her prioritet) skolefag/betegn […]

Z449 – PE tilskud PROEP og PROEG   Formål: Få overblik over tildelte tilskud på produktionsskoleelever, og se om der evt. mangler at blive tildelt tilskud/undervisning.   Population: Find alle elever, der har enten en Produktionsskole-elevtype, tilskud PROEP, PROEF eller PROEG. Eleverne skal desuden have mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. For dem, give et overblik […]

Z349 – Mesterlære tilskud MESTP og MESTG   Formål: Få overblik over tildelte tilskud på mesterlæreelever, og se om der evt. mangler at blive tildelt tilskud/undervisning.   Population: Find alle elever, der har enten en Mesterlære-elevtype, tilskud MESTP, MESTF eller MESTG. Eleverne skal desuden have mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. For dem, give et overblik over, […]

Z8316 Elektrikere med aftaler oplysninger til EVU indberetning Til at indberette med EVU’s redskab Population: Udtrækket finder alle elever med mindst 1 aftaler under afgrænsningsperioden og deres arbejdsgiver. For de elever findes alle aftaler på samme arbejdsgiver, og moduler der finder sted under (alternativt efter) aftalerne Vejledning: Instruks til skolerne: Bestil Z8316. Afgrænser du begge datoer til […]

Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise prøveresultater på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ (dvs Åben Udd) Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en af uddannelserne […]

Z8222 Skematimer pr aktivitet   Formål: Vis antal skemalagte timer pr hold.   Population: Find alle hold med indberetningsprintcip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Tidsmæssigt skal holdplaceringen krydse 1/7 2020, krydse 1/7 2021 eller ligge helt indenfor intervallet 1/7 2020 til 1/7 2021   Output: Aktivitet Måned Skolefag/navn […]

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en […]

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberettede kvalifikationer til hovedforløb   Population: Kvalifikationerne, som de aktuelt står i datavarehuset. En linje pr kvalifikation med kval.dato mellem de to afgrænsningsdatoer   Output: cprnr / fornavn / efternavn, Kvalifikationsdato Udd. man er kvalificeret til uddannelse Start- og slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato Antal cifre […]

Z600/Z601 Fraværsskema Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22   Formål: Overblik over elever på et hold, mødepligt og fravær i de forskellige lektioner.   Population: Listen udskrives for et antal hold der er aktive indenfor den startuge og slutuge der angives. Kun elever der følger holdet i den aktuelle […]

Z002 Eksamensudtræk Udtrækket af elever, fag og om de skal op til sommereksamen 22   Formål: At se og vurdere resultatet af eksamensudtrækningen. Både for gymnasie og EUX   Population: Alle elever-til-hold kombinationer vises.   Anvendelse: Kolonnen ‘jesprio’ har et indhold, hvis vores algoritme mener, at eleven skal op til prøven. Og koden viser, hvilken […]