Z8300 Elever med aftale uden forløb   Formål: Find elever, der har en uddannelsesaftale, men mangler skoleforløb.   Population: Elever, som har en central aftale, der ikke er af obligatorisk type 1082 eller 1083, som ikke har et skoleforløb på noget tidspunk, der overlapper med aftalen. Skolen skal i øvrigt selv være arrangerende skole for […]

Z8210 AMU beviser Flettefil til at generere egne beviser, indtil man kommer på UDDATA+. Formål: I en overgangsperiode er der mulighed for at lave sine egne beviser med data fra denne flettefil og opslagstabellen AmuMål. Population: Alle skolefag-på-holdplaceringer på AMU, der slutter i perioden, medtages. For dem hentes bevisrelevante informationer såsom udvalgsnavn og DKLL niveau. Output: Aktivitet […]

Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold Udskriften trækker AUB-tilskudsberettigede skolehjemselever og tæller deres kostdage Formål: At kunne danne en faktura til AUB-refusion   Særligt for landbrugsskoler Adressen er medtaget for at der kan vurderes afstand i km. Feltet skolehjemsårselev er med for at man evt. kan filtrere på det. Feltet U18 er med og viser, […]

Z8501 FGU – fejloverblik Få overblik over diverse fejltyper, der har været oplevet i forbindelsen med opstart på FGU.   Formål: I første omgang er opgaven at få et bud på, hvad der evt forhindrer en lønkørsel til Navision via Agidon. Men også andre fejl og uhensigtsmæssigheder tjekkes der for.   Population: Der findes 7 […]

Studie+ Z Bloggen På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem. Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system. Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side. For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag. 24/1 2020: Nu […]

Z8197 – Manglende skema på skoledage   Formål: Til at se om der i den kommende til mangler skema på de elever, på de skoledage, der er knyttet til skoleforløbet.   Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres forløbs skoledage mellem de to afgrænsningsdatoer. For de skoledage findes antal elever, der ikke er på skemalagte hold. […]

Det er nu muligt at tilgå vejledning samt video for afhentning af Z-udskrifter. Du finder video og vejledning her: https://istdk.infocaption.com/Home?searchQuery=Z-udskrifter