Der blev for kort tid siden tilføjet nogle AMU tilføjelser til aktiviteter endpoint. Der var en fejl i dette og nu placeres amu_detaljerne for hver aktivitetsplacering. Ellers er fremgangsmåden den samme, dog har amu_detaljer objektet fået omdøbt to felter: aae_rek_betegnelse -> rekvirenttype tmk_betegnelse -> tmk

Z8196 SKT fravær   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output. Den minder om Z8120, men har også lærestedsoplysninger.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i […]

Merkantilt EUX-bevis Det endelige merkantile EUX-bevis udskrives, når eleven har afsluttet hovedforløbet incl. sidste praktikperiode. Det er den skole, der har udstedt bevis for EUX 1. del (bevis for det studiekompetencegivende forløb), der skal udskrive det endelige merkantile EUX-bevis. Hvis eleven afslutter sit hovedforløb på en anden skole, må man bede den tidligere skole om […]

Tillæg til skolebevis – Bevis for talentspor.   Modul: U190 Eksempel på tillæg til skolebevis Kort om afgrænsninger: Filarkiv J/N Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv Jobnummer Angiv jobnummer fra bestillingen af skolebeviset. Der skrives kun tillæg ud til elever med en elevtype, der indeholder ‘T’ (talentspor). CPR-nr. Benyttes, hvis man kun ønsker et tillæg udskrevet på […]

CPR-nummer beskyttelse i Z-udskrifter Z-udskrifterne kræver, at man tager aktivt stilling til, om man vil se fulde CPR-numre. Forskellige afgrænsninger bruges til dette formål i forskellige udskrifter. Afgrænsninger: CPR visning (0 6 10) – Skriv 0 for ikke at vise CPR, 6 for at vise de første 6 cifre, 10 for at se det fulde […]

Problem med at vise UDDATA+ UDDATA+ blev igår ramt af en fejl hos vores udbyderen af SSL certifikat til www.uddataplus.dk. Certifikatet er nu skiftet og der bør ikke længere være problemer med at komme på siden. Vi beklager de problemer, det må have givet. Læs mere her: Version 2: Danske sites utilgængelige

Nyeste ændringer til HPØG-udskrifterne   3/8 2018: Ny udskrift: Z8174 efterligner den sidste supplerende indikator til Mål 3, ekspertniveau-fag meget bedre. Nu er den nye mål-3 serie i Z817x-rækkefølgen komplet. 2/8 2018: Z8173 har fået en opdatering, så den bedre finder udgangspunktet med elever med grundforløbsprøve. 27/7 2018: Ny udskrift: Z8176 efterligner den supplerende indikator, […]

EASY-A er her torsdag ikke tilgængelig   Af samme grund er UDDATA+ derfor heller ikke tilgængelig. Man kan derfor ikke: Registrere arbejdstid Logge på UDDATA+ Logge på UDDATA-Vinduer Hente og aflevere data i FLEX