R117 undervisningstid pr skoleuge – detaljer   Formål: Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.   Population: Find alle GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ […]

C323 – Holdoversigt   Formål: Overblik over hold   Population: Alle hold, der tilfredsstiller afgrænsningerne medtages For dem findes den højeste varighed der står på nogen af holdets fag. For hvert hold findes det hyppigst forekommende skoleforløb, holdets elever er tilknyttet samtidigt. For hvert hold tælles antallet af elever, der har været på holdet til […]

Der blev for kort tid siden tilføjet nogle AMU tilføjelser til aktiviteter endpoint. Der var en fejl i dette og nu placeres amu_detaljerne for hver aktivitetsplacering. Ellers er fremgangsmåden den samme, dog har amu_detaljer objektet fået omdøbt to felter: aae_rek_betegnelse -> rekvirenttype tmk_betegnelse -> tmk

Z8196 SKT fravær   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output. Den minder om Z8120, men har også lærestedsoplysninger.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i […]

Merkantilt EUX-bevis Det endelige merkantile EUX-bevis udskrives, når eleven har afsluttet hovedforløbet incl. sidste praktikperiode. Det er den skole, der har udstedt bevis for EUX 1. del (bevis for det studiekompetencegivende forløb), der skal udskrive det endelige merkantile EUX-bevis. Hvis eleven afslutter sit hovedforløb på en anden skole, må man bede den tidligere skole om […]

Tillæg til skolebevis – Bevis for talentspor.   Modul: U190 Eksempel på tillæg til skolebevis Kort om afgrænsninger: Filarkiv J/N Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv Jobnummer Angiv jobnummer fra bestillingen af skolebeviset. Der skrives kun tillæg ud til elever med en elevtype, der indeholder ‘T’ (talentspor). CPR-nr. Benyttes, hvis man kun ønsker et tillæg udskrevet på […]

CPR-nummer beskyttelse i Z-udskrifter Z-udskrifterne kræver, at man tager aktivt stilling til, om man vil se fulde CPR-numre. Forskellige afgrænsninger bruges til dette formål i forskellige udskrifter. Afgrænsninger: CPR visning (0 6 10) – Skriv 0 for ikke at vise CPR, 6 for at vise de første 6 cifre, 10 for at se det fulde […]

Problem med at vise UDDATA+ UDDATA+ blev igår ramt af en fejl hos vores udbyderen af SSL certifikat til www.uddataplus.dk. Certifikatet er nu skiftet og der bør ikke længere være problemer med at komme på siden. Vi beklager de problemer, det må have givet. Læs mere her: Version 2: Danske sites utilgængelige