Z8314 SOSUpraktik forløbsoversigt   Formål: At se alle SOSUpraktikforløb.   Population: En linje pr SOSUpraktikforløb, som adskiller sig tabelmæssigt fra andre typer praktikforløb, så den vil blive tom for skoler uden SOSU.   Output : SosuPraktik_navn SosuPraktik_start SosuPraktik_slut Antal_elever (i hele praktikforløbets tid) Uddannelsesforloebsnavn aftaletype SOSUpraktik-betegnelse   Afgrænsninger: Fra dato / Til dato (overlapper med […]

Til alle Direkte login brugere   Såfremt password ikke har været skiftet inden for de sidste par dage, er det en god ide at få det gjort  ellers risikere man ikke at få adgang til Uddataplus. Password ændres via ”loginhåndtering” Der kan findes hjælp til skift af password i vejledningen på dette link: https://istdk.infocaption.com/1564.guide   […]

R117 undervisningstid pr skoleuge – detaljer   Formål: Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.   Population: Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Undervisningen kan eleven modtage på tværs af […]

C323 – Holdoversigt   Formål: Overblik over hold   Population: Alle hold, der tilfredsstiller afgrænsningerne medtages For dem findes den højeste varighed der står på nogen af holdets fag. For hvert hold findes det hyppigst forekommende skoleforløb, holdets elever er tilknyttet samtidigt. For hvert hold tælles antallet af elever, der har været på holdet til […]

Der blev for kort tid siden tilføjet nogle AMU tilføjelser til aktiviteter endpoint. Der var en fejl i dette og nu placeres amu_detaljerne for hver aktivitetsplacering. Ellers er fremgangsmåden den samme, dog har amu_detaljer objektet fået omdøbt to felter: aae_rek_betegnelse -> rekvirenttype tmk_betegnelse -> tmk

Z8196 SKT fravær   Formål: Dette udtræk er målrettet den måde, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere har valgt at følge op på fravær. Udtrækket er stort set en CSV version af fraværsprotokollerne Z600/Z601, tilføjet lidt ekstra output. Den minder om Z8120, men har også lærestedsoplysninger.   Population: Alle holdets elever i den valgte uge optræder. Alt fravær i […]