Alle engelske bilag i én PDF-fil Da mange er begyndt at sende beviser til e-Boks, har vi fået ønske om at de enkelte udskrifter kan samles i samme PDF-fil. I første omgang har vi sørget for at de forskellige engelske bilag kan bestilles samlet. På U105 kan man vælge: Engelsk indstik J/N Diploma Supplement J/N […]

Ekstra support til bevisudskrivning 2018 For brugere, der er i gang med at udskrive færdige beviser til fuldtidsuddannelser og grundforløbsbeviser, holder vi ekstra åben i supporten på følgende dage: Uge 25: Mandag den 18. juni fra 16.00 – 17.00 Tirsdag den 19. juni fra 16.00 – 17.00 Onsdag den 20. juni fra 15.30 – 16.30 Torsdag […]

Rettelser til AU skabeloner Rækkefølgen af de udskrevne fag på især færdige linjebeviser, har været kilde til besvær og irritation. Det er forsøgt løst med følgende tiltag: Der er taget udgangspunkt i UFMs takstkatalog Fagene udskrives nu i terminsorden med nyeste først Efter afgangsprojekt tjekkes obligatoriske fag fra uddannelsen Derefter øvrige fag fra uddannelsen Mangler der stadig […]

Rettelser til beviser november 2017   Fag med delkarakterer og ECTS-point Programmer er rettet, så det nu er muligt at sætte ECTS på de fag karaktererne afgives på. Tidlegere krævede vi at ECTS-point var sat på beregningsfaget, men nu kan man sætte pointene på de fag der reelt undervises i. De regnes sammen og skrives ud […]

Sommerferielukket   I ugerne 29 og 30 holder UDDATA lukket. I uge 28 vil der kun være meget begrænset support.

Rettelser til beviser er nu udsendt   Vi har nu implementeret følgende rettelser: Man kan nu anvende * * i stedet for en konkret resultatform, uden at der automatisk udskrives bevistekster (skriftlig, mundtlig, …) efter faget. Har man brugt linjetype Q, vil der under faget blive skrevet ‘Titel mangler’, hvis der ikke er tastet en titel […]

Bevisrettelser der implementeres før eksamensterminen i juni   Vi er i gang med rettelser i forhold til de beviser I skal udskrive i juni måned, det drejer sig om følgende: Det bliver muligt at man i stedet for en konkret resultatform IP MDT kan angive * i felterne, der skal så bare være afgivet en […]