Efter ønske fra mange er det nu muligt at registrere faglig status i forløbsplanen. Det er dermed en udvidelse af funktionen kaldet Startniveau.

I første omgang drejer det sig om registreringer vedr. vejledende læse- og matematiktest, ordblindetest og folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. Se vejledning inde i nyheden.