Det nye Unilogin betyder helt konkret, at der kommer et nyt loginvindue. I skal logge ind og bruge samme brugernavn og kodeord, som I plejer. se mere inde i nyheden

Det er nødvendigt at ændre alle udmeldte FGU-elevers afgangsårsag til ministerielle udmeldte FGU-afgangsårsager for at ungedatabasen kan give besked om evt. udslusningstaxameter.

  Der er nu udgivet en ny version af Z8500, hvor der er sat flere oplysninger ind. Det er bl.a. muligt at vælge cpr med 10 cifre, se aktuelt STAM-hold, alder og kommune.

Det er nu muligt at ændre afgangsårsagen på en allerede udmeldt elev uden at fjerne afmeldingsdatoen, se mere inde i nyheden