Z0006 – Gymnasialt R005-eksamensudtrækning Udskriften en støtteudskrift til juni-terminen på de gymnasiale version 4-uddannelser, hvor det automatiske udtræk i EASY ikke virker   Formål: Udtrækket hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke automatisk udtrækker eleverne. Men Z0006 tager altså udgangspunkt i den seneste […]

Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA Elevens bidrag i perioden, blot grupperet på CPR.   Formål: “I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.Bidragspligten omfatter elever i afsøgningsforløb samt elever på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution på basisforløb, uddannelsesspor og […]