Z598 Briksøgning Find den ønskede brik til skemaudskrifter. Population: Alle brikker, der som minimum indeholder den valgte kombination, vises. Output: De mulige brikker vises med: Briknr Linienr Antal_linier Elementnr / Elementer_på_linie  / Elementtype Tegnantal / Objektnr / Starttegn Bogstav Maxlengde Navn   Afgrænsninger: Man skriver en kæde af bogstaver, man er interesseret i. Der tages kun hensyn til […]

Rediger skema i UDDATA+   Det er nu muligt at rette lærer og lokale på en skemabegivenhed direkte i UDDATA+.

Z8062 – Medarbejderdata Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval.   Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Skole- og SLS-oplysninger Arbejdsaftale med opgørelseskalender og -periode   Output: Initialer CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.) Fornavn, efternavn Løbenr Ophør på skole og Ophør på Sls Ansvar […]

⇐ retur til oversigt Genvejstaster Funktion Tast Opret plangruppe <Ctrl>+F2 samt F2 Opret planperiode <Ctrl> + P samt F2 Tildeling aktiviteter (hold) til plangruppe <Ctrl> + T Tildeling af medarbejdere til plangruppe <Ctrl> + T samt <Page Down> Åben planlægningsvindue <Alt> + F2 Bladre mellem plangrupper <Ctrl> + Page down/up Udfoldning af plangruppe: Y-akse: Hold […]

⇐ retur til oversigt Udskrifter Det er muligt at udskrive en plan til underviserne ved under menuen at gå i ’Planlægning’/’Udskriv’. Her kan der vælges mellem FLEX plan, FLEX planopfølgning og FLEX plan-/normopfølgning. Der kan udskrives flere medarbejdere af gangen ved klik med musen på dem der ønskes. FLEX plan: Her afgrænses datoerne ud fra planperioden. […]

⇐ retur til oversigt AutoSkema I Planlægningsmenuen findes to punkter: Eksport til AutoSkema <Ctrl>+<Shift> + e Import fra AutoSkema <Ctrl>+<Shift> + i Denne faciliteter giver mulighed for at få simuleret et skema ud fra de parametre man har defineret i Planlægningsvinduet samt i fanebladet  ‘AutoSkema’ under Installationsoplysninger. Disse trimmeværdier skal forstås som følger: Lektionsafstand: Her […]

⇐ retur til oversigt Prioritering Under Planlægning finder man menupunktet ‘Prioriteret arbejdstid for medarbejder’, hvilket giver planlæggeren mulighed for at prioritere, hvornår en medarbejder ønsker sin arbejdstid placeret. Der opmærkes en blok, hvor man vil markere et medarbejderønske. Herefter trykkes <Enter>, hvorefter der fremkommer en dialogboks, hvor man vælge en prioritet (stort eller lille behov […]

⇐ retur til oversigt Lokaleplanlægning I nedenstående eksempel ses et forslag til hvordan man binder et lokale sammen med en aktivitet, således at man i skemalægningen får hjælp til at vælge det rigtige lokale. Bindingen foretages enten med <mellemrumstasten> eller klik med mus. Der kan altid vælges et andet lokale end det anførte. Billedet nås […]

⇐ retur til oversigt Tælleværker Opgørelsesvinduet er det velkendte fra FLEX. I Planopgørelsen viser kolonnen med ’Plan’, hvad der planlagt af henholdsvis undervisning, rettearbejde, eksamensarbejde og øvrige timer. Kolonne ’Læst’ viser de faktisk skemalagte og registrerede timer, som hentes fra opgørelsesvinduet. Regnskabskolonnen viser det samlede antal timer der er på en medarbejder såvel faktisk registrerede […]