Attestation for gennemførte skoleaktiviteter. Udskriftseksempel:           Attestation for gennemførte skoleaktivteter Modul: U209 Afgrænsninger: Der kan kun bestilles på enkeltelever. Der skal afgrænses på cpr.nr. og uddannelse. ’Termin fra’ og ’Termin til’ bruges til at udvælge de fag og karakterer, der udskrives på beviset, og terminerne angives på attestationen. Ved at sætte er ’J’ i feltet ’Valgfag […]

Vejledning til simulering af eksamensgennemsnit   Introduktion Skoler med gymnasiale elever registreret i EASY-A har mulighed for at tilbyde de studerende, i slutningen af uddannelsen, at udregne deres eksamensgennemsnit. Som udgangspunkt er der lukket for, at eleverne kan simulere. Eleverne kan først simulere, når ‘Tjekjob’ er afviklet, og når der manuelt åbnes for elevadgang pr. […]

  U169 – Grundforløbsbevis uden tjek – reform 2015   U169 Beviseksempel grundforløb Benyt U169 til bestilling af grundforløbsbevis i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at bestille beviset via U160 eller U161. Når man benytter U169, er det ikke en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden ‘G2’, ‘HX’ eller […]

Skolebevis reform 2015 – bestilt via U181.   Modul: U181 Beviseksempel skolebevis U181   Hvis eleven har karakterer fra ‘gamle’ versioner af uddannelsen, eller har karakterer i fag fra en anden uddannelse, som skal med på skolebeviset, så kan det være nødvendigt at bruge U180 i stedet for. Det er kun fag fra uddannelsesmodellen på […]

Vejledning til simulering af eksamensgennemsnit   Introduktion Skoler med gymnasiale elever registreret i EASY-A har mulighed for at tilbyde de studerende, i slutningen af uddannelsen, at udregne deres eksamensgennemsnit. Som udgangspunkt er der lukket for, at eleverne kan simulere. Eleverne kan først simulere, når ‘Tjekjob’ er afviklet, og når der manuelt åbnes for elevadgang pr. […]

Uddannelsesbevis – Jordbrugets uddannelser.   Modul U930 Beviseksempel udd. 16 Beviseksempel udd. 17 Uddannelsesbeviserne udskrives med både er dansk og et engelsk uddannelsesbevis i samme bestilling. Beviserne er oprettet således, at logo automatisk påføres ved udskrivningen. Bekendtgørelsesteksten på uddannelsesbeviserne er afhængig af elevens aktuelle version på uddannelsen. Forudsætninger for at uddannelsesbeviser kan skrives ud: Elevernes aktuelle uddannelse skal være […]

Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del   Modul: U101 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling af foreløbigt bevis, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv […]

Grundforløbsbevis (EUX-elever 1912 og 1922 med skoleperiode ‘SF’) Udskriftseksempel   Grundforløbsbevis (EUX 1912 og 1922)   Modul: U165 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For eleverne gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven […]

Dokumentation for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Dokumentation for studiekompetencegivende forløb   Modul: U170 Dokumentationerne bestilles ved at logge på www.uddata.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil dokumentationen blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må […]

Skolebevis (reform 2015)   Modul: U180 Beviseksempel skolebevis Skabelonerne indeholder ingen form for kontrol af, om eleven opfylder de krav, der er nævnt i hhv. uddannelsesordningerne og uddannelsesbekendtgørelserne. Skolen skal selv kontrollere, at de fag og karakterer, der kommer ud på beviset, er i orden. Forudsætninger for at beviset kan skrives ud. Den eneste betingelse er, […]