Ferieregnskab for afdeling   Det er nu muligt at trække ferieregnskab for alle medarbejdere i en afdeling til en csv-fil. Trækket laves fra Arbejdstid- Ferieoversigt. Vælg en afdeling og klik på knappen CSV.

Gentag timeindbetalinger Det er nu muligt at gentage eller fordele en indbetaling ugentligt eller månedligt. Hvis der sættes markering i “Delt i rater” vil det indtastede timetal blive delt med antal gentagelser. Funktionen kan fx bruges ved aldersreduktion, hvor man ønsker reduktionen fordelt ud over hele opgørelsesperioden, eller det kan bruges til at tildele en […]

Eksempel på håndtering af tidsforbrug på “specialpædagogisk støtte” (SPS)   Der oprettes en overordnet skolekategori med et sigende navn, som fx SPS. De undervisere, som skal give støtten til en elev, opretter en brugerkategori som underkategori til skolekategorien SPS. Denne brugerkategori navngives, så navnet identificerer den person, som støtten gives til. Fx har en lærer […]

Ny version af eksport fra Arbejdstid Denne version af Arbejdstid indeholder flere små forbedringer: Eksportmuligheden af data fra Arbejdstid til csv, er nu udvidet, så der er mulighed for at få sine data som time-decimaltal. Ind-/udbetalinger medtages nu i datafilen. Der er indført en ny kolonne, Type, som for hver linje angiver typen af data. […]

Særlig skemalægning i UDDATA+ skema For de skoler, der anvender arbejdstidsmodulet i UDDATA+ og har valgt at anvende funktionaliteten særligt skema (læs nærmere i Skemalægning af særligt skema), er der nu mulighed for at oprette og slette denne type skema direkte i medarbejderskema i UDDATA+ skema. Vi forestiller os, at denne funktionalitet kan være nyttig […]

Hvis Arbejdstid giver kommunikationsfejl   Hvis du bruger knappen Indsæt til at indsætte en ny tidsregistrering, skal du huske at vælge en kategori (klik på knappen Vælg kategori). Hvis der ikke er valgt kategori når der klikkes Gem, fås fejlen Kommunikationsfejl. Genindlæs siden.

Eksport af Arbejdstid I statistikbilledet i modulet Arbejdstid, er CSV eksporten blevet udvidet. Der kan nu eksporteres en Oversigt med sum-linjer og Alle poster og begivenheder for flere medarbejdere af gangen. Sum-linjerne indeholder norm, undervisning (fordelt på skemaroller) og arbejdstid (fordelt på skolekategorier) Der kan stadig eksporteres Alle poster og begivenheder for den den valgte […]

Faktor på arbejdstid Det er nu muligt at oprette kategorier med en faktor forskellig fra 100%. Dvs. at arbejdstiden kan tælle mere eller mindre end den faktisk registrerede tid. Faktoren bliver afspejlet i timeopgørelsen samt statistikken. Egne kategorier ”arver” sin faktor fra den skolekategori den er hængt op på. Det er ikke muligt at ændre […]

Forbedret statistik i Arbejdstid I statistikbilledet er det nu muligt at se en gruppering af tid på kategorier for egne registreringer, undervisning, særligt skema (ferie, barsel, sygdom mm). I dataillisten med poster, vises nu også skema og særligt skema. Menupunktet ‘Gammel statistik’ bliver fjernet mandag aften.