Vi oplever øget efterspørgsel på vores API og Gateway i takt med, at vi får flere skoler på vores system. Det resulterer desværre i, at vores systemkæde kan blive overbelastet og gå ned.   Vi holder løbende øje med systemere, så vi manuelt kan starte dem igen indtil, at vi har den rigtig løsning på […]

Vi har problemer med APIet hertil morgen. Det skyldtes en database opdatering. Vi er i gang med at løse det.   opdatering: kl 09:26 det meste af APIet virker igen. Ad synkroniseringer hænger stadig i bremsen.   kl 11:38 alt burde køre igen.

Rettelser: Swagger docs opdateret angående json array for request body i /amu/kurser. kursist_id er tilføjet i /amu/kurser for “kursisten”. kursist_id er det samme som indi_id Ovenstående er gældende senest i dag.

Rettelser der er tilføjet limit og offset decimal tal er nu nullable i json. fx “timer_per_dag” = null  eller “timer_per_dag” = 7.4 “afsluttet_uddannelse”-felt er nu tilføjet på “kursisten” Ændringerne er gyldige inden i morgen

Der er tilføjet et nyt endpoint i API til afhentning af AMU kurser. Endpointet findes under /0.7.5/amu/kurser og er http POST baseret som de fleste andre endpoints. Swagger dokumentationen findes her: https://app.swaggerhub.com/apis-docs/IST-UDDATA/ist-uddata-api/0.7.5#/IST-UDDATA%20v0.7.5/getAmuKurserUsingPOST   Det er vigtigt, at der sendes et tomt json array med i kaldet, når man ønsker at søge på kurser med dato […]

Der er tilføjet “amu_detaljer” på Fagplaceringer. Det handler om dette objekt, der tilknyttes FagPlaceringen: data class AmuDetaljer( val aae_rek_betegnelse: String?, val tmk_betegnelse: String?, val varighed_dage: Double, val tilskud: String?, val kursiststatus: String?, val gennemfoert: String?, val fjernundervisnig: String?, val betalingsstatus: String? ) Man får denne data, hvis man kalder endpoint= /aktiviteter med _expand=fag,aktivitetsplaceringer,fagplaceringer og typer=AMU

I skoleforloeb endpoint skal man nu anvende limit og offset. Det anbefales, at man ikke henter mere end 50 entiteter ad gangen. Eksempel: 1. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=0 (første 50) 2. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=50 (næste 50)

Af hensyn til de meget vigtige GDPR retningslinjer, kan man ikke længere hente elev/medarbejder data ud fra APIet, hvis eleven eller medarbejderen ikke er aktive brugere i Uddata+. Det betyder, at hvis deres bruger er blevet lukket af den ene eller anden årsag, så vil de ikke kunne hentes via APIet. Det betyder også, at […]