BETA: SP_API-266 Opdtid på aktiviteter er rettet så alle under elementer indeholder opdtid. RELEASE_Y: SP_API-354 optagelses data var fejlagtige SP_API-363 lærestyret undervisning udgivet til /instskema SP_API-333 flexadmin tilføjet som expand på /medarbejere SP_API-420 /rettigheder tilføjet, så man kan se de rettigheder man har på sit client_id.   OBS: Vi har valgt at udskyde lukningen af […]

Der er tilføjet et endpoint /rettigheder, hvor man kan se de rettigheder man har i APIet. Dette endpoint er åbent og tilknyttet til det kaldende client_id. Derfor skal man ikke have adgang til at kalde dette endpoint i vores rettighedsfiler på skolerne. SP_API-333 Flexadmin oplysninger er tilføjet til medarbejdere via expand “flexadmin”- OBS det kræver […]

Følgende rettelser vil blive udgivet til RELEASE_X: API-368, skolehjemsgæster manglede i resultatet API-373, tilføjelse af skoledage til skoledagskalendere API-328, værgers CPR er tilføjet til elever API-323, elev_id tilføjet til fravaer API-366, lok_id er ikke længere null i aktiviteter Følgende rettelser vil blive udgivet til BETA: API-354, optagelses data stemmer ikke overens

Udgivelser til beta: elev_id tilføjet til endpoint /fravaer værgers cpr er tilføjet i endpont /elever rettet fejl, der gjorde at nogle skolehjemsgæster ikke kom med i udtræk lok_id er tilføjet korrekt i endpoint /aktiviteter skoledage er tilføjet i endpoint /skoledagskalendere Udgivelser til release_y: bemærkningsfeltet i endpoint /skoleforloeb er ikke tomt, selvom det står i Studieplus […]

Udgivelser til Release X: Nyt endpoint til brug ifm hentning af ny Optagelse.dk ansøgninger start og slutdato tilføjet på elevers uddannelsesaftaler Fejl rettet, hvor lokationer endpoint fejlede, hvis man brugte opdtid   Udgivelser til Beta: tælleperioder er nu med på skoleforløbet skoleforløeb endpoint ændres til POST, så man kan søge med skof_id lister og prfo_id […]

Pga øget logning, er der opstået en fejl i billede uploaderen. Vi vil komme med en nye version af billede uploaderen i dag, så I igen kan uploade billeder via APIet.   — RETTELSE — Da fejlen grundlæggende skyldtes at billede uploaderen anvender den gamle version af APIet, vil vi lave en en rettelse, der […]