Følgende ændringer er gældende i løbet af i dag   Forkert slutdato på holdplaceringer i /aktiviteter. Datoen var sat til den rigtige dato + 1 dag, hvilket er forkert. Følgende AMU felter er sat til null i /amu/kursuser [opkraevet, informationskanal, advis_telefon, advis_email, loen_under_kursus] da disse felter er fjernet ifm vores overgang til Voksenuddannelse. De erstattende […]

I skoleforløb endpoint er der blevet tilføjet to nye felter på elever. “skolehjem” og “skolehjem_aarselev” begge af typen boolean. I elever endpoint er der blevet tilføjet “kontaktlærere” under “elevHistorik” således, at hvert elev element indeholder listen af kontaktlærere. Under samme elev element, er der tilføjet “elevtype”, der beskriver elevtypen. I expand typen “uddannelse_v2” er der […]

Vi har oplevet stor aktivitet på vores Uddataplus løsning siden vores nedlukning. Dette påvirker også APIet, da både API og Uddataplus tilgår de samme underliggende databaser. Vi forsøger løbende at jursterer konfigurationen for APIet for at sikre mest muligt oppetid og lavest mulige svartider.

Følgende tilføjelser er gyldige i dag: Alle svar fra APIet indeholder nu en header: “X-Uddata-Api-Request-Uuid”. Dette skal bruges til at gøre fejlsøgningen bedre og muliggøre tracing i vores systemer. Desuden vil alle data endpoints i APIet nu kunne håndtere fejl bedre, så ovenstående uuid bliver en del af fejlsvaret. Se eksempel nedenfor: {“timestamp”:”2021-03-03T10:18:49Z”,”status”:500,”error”:”Internal Server Error”,”message”:”Request-Uuid=c994dcd9-14cd-498b-be2d-81ff08effd16″,”path”:”/0.7.5/….”} […]

Vi har efterhånden rigtig mange kunder på vores system, hvilket er rigtig godt 🙂   Dog har vi nogle problemer i vores interne dataarkitektur og infrastruktur, der medfører, at vores Uddata API ikke kan følge med på alle forespørgslerne. Derfor kan der forekomme nedetid, da nogle systemkomponenter ikke kan følge med. Vi har ingen endpoints, […]

Vi oplever øget efterspørgsel på vores API og Gateway i takt med, at vi får flere skoler på vores system. Det resulterer desværre i, at vores systemkæde kan blive overbelastet og gå ned.   Vi holder løbende øje med systemere, så vi manuelt kan starte dem igen indtil, at vi har den rigtig løsning på […]

Vi har problemer med APIet hertil morgen. Det skyldtes en database opdatering. Vi er i gang med at løse det.   opdatering: kl 09:26 det meste af APIet virker igen. Ad synkroniseringer hænger stadig i bremsen.   kl 11:38 alt burde køre igen.