På grund af en fejl i sammensætningen af data i skolehjembookinger endpointet, har vi været nød til at omskrive strukturen lidt. Det omhandler feltet “lokale”, der nu bliver til en liste som feltet “lokaler”. Derudover, bliver der tilføjet et periode felt til “seng” objektet, så man kan se i, hvilken periode eleven har sengen for […]

Følgende rettelser er gyldige i løbet af eftermiddagen /amu/kurser : kontaktoplysninger på “kursister” er tilføjet “mobilnr_kursist”, “mobilnr_arbejdsgiver”, “email_kursist”, “email_arbejdsgiver /lokationer : tilføjet adresse felter “kommune”, “postnummer” /skolehjem/bookinger : en liste af “bidrag” er tilføjet denne liste indeholder: “kombination” som er “Tilskudsmærket” fra Uddata+ vinduet og “taelledato” som er tælledatoen /skoleforloeb : Feltet “Type” fra Uddata+ […]

Ifm vores overgang til Voksenuddannelse, har vores AMU data skiftet tilstand. I  endpoint: /amu/kurser kan kursisters og arbejdgivers kontaktoplysninger nu findes på “kursisten” med følgende felter: “mobilnr_kursist”: null, “email_kursist”: null, “mobilnr_arbejdsgiver”: 12345678, “email_arbejdsgiver”: “eksempel@test.dk“, Bemærk, at felterne ikke altid er udfyldt og derfor må I selv holde styr på, hvordan kursisten eller arbejdsgiveren kan kontaktes. […]

Følgende ændringer er gældende i løbet af i dag   Forkert slutdato på holdplaceringer i /aktiviteter. Datoen var sat til den rigtige dato + 1 dag, hvilket er forkert. Følgende AMU felter er sat til null i /amu/kursuser [opkraevet, informationskanal, advis_telefon, advis_email, loen_under_kursus] da disse felter er fjernet ifm vores overgang til Voksenuddannelse. De erstattende […]

I skoleforløb endpoint er der blevet tilføjet to nye felter på elever. “skolehjem” og “skolehjem_aarselev” begge af typen boolean. I elever endpoint er der blevet tilføjet “kontaktlærere” under “elevHistorik” således, at hvert elev element indeholder listen af kontaktlærere. Under samme elev element, er der tilføjet “elevtype”, der beskriver elevtypen. I expand typen “uddannelse_v2” er der […]

Vi har oplevet stor aktivitet på vores Uddataplus løsning siden vores nedlukning. Dette påvirker også APIet, da både API og Uddataplus tilgår de samme underliggende databaser. Vi forsøger løbende at jursterer konfigurationen for APIet for at sikre mest muligt oppetid og lavest mulige svartider.

Følgende tilføjelser er gyldige i dag: Alle svar fra APIet indeholder nu en header: “X-Uddata-Api-Request-Uuid”. Dette skal bruges til at gøre fejlsøgningen bedre og muliggøre tracing i vores systemer. Desuden vil alle data endpoints i APIet nu kunne håndtere fejl bedre, så ovenstående uuid bliver en del af fejlsvaret. Se eksempel nedenfor: {“timestamp”:”2021-03-03T10:18:49Z”,”status”:500,”error”:”Internal Server Error”,”message”:”Request-Uuid=c994dcd9-14cd-498b-be2d-81ff08effd16″,”path”:”/0.7.5/….”} […]