Der har været en fejl i APIet på endpointet instskema. Årsagen var den, at den underliggende database var blevet ændret. Det har medført, at feltet “tekst” ikke længere kommer med i json-svaret og der arbejdes på at finde en ny løsning til dette felt. Indtilvidere kan man nu bruge endpointet uden, at det giver en […]

Vi har lavet noget mere data afgrænsing i medarbejder endpoint sådan, at kun medarbejdere med aktive ansættelser eller ansættelser, der er yngre end 180 dage kommer med i resultatet. Det medfører også, at expand værdien “ansaettelser” ikke længere skal sættes manuelt, da den nu er krævet. Vi har også løst en fejl i aktiviteter endpoint, […]

Vi oplever problemer i APIet. Vi opdaterer denne tråd, når API kører stabilt igen. Vi beklager ulejligheden. Status: Afklaret og skyldtes at den instans API kørte på, havde tabt forbindelse til skolernes databaser.

På grund af en fejl i sammensætningen af data i skolehjembookinger endpointet, har vi været nød til at omskrive strukturen lidt. Det omhandler feltet “lokale”, der nu bliver til en liste som feltet “lokaler”. Derudover, bliver der tilføjet et periode felt til “seng” objektet, så man kan se i, hvilken periode eleven har sengen for […]

Følgende rettelser er gyldige i løbet af eftermiddagen /amu/kurser : kontaktoplysninger på “kursister” er tilføjet “mobilnr_kursist”, “mobilnr_arbejdsgiver”, “email_kursist”, “email_arbejdsgiver /lokationer : tilføjet adresse felter “kommune”, “postnummer” /skolehjem/bookinger : en liste af “bidrag” er tilføjet denne liste indeholder: “kombination” som er “Tilskudsmærket” fra Uddata+ vinduet og “taelledato” som er tælledatoen /skoleforloeb : Feltet “Type” fra Uddata+ […]

Ifm vores overgang til Voksenuddannelse, har vores AMU data skiftet tilstand. I  endpoint: /amu/kurser kan kursisters og arbejdgivers kontaktoplysninger nu findes på “kursisten” med følgende felter: “mobilnr_kursist”: null, “email_kursist”: null, “mobilnr_arbejdsgiver”: 12345678, “email_arbejdsgiver”: “eksempel@test.dk“, Bemærk, at felterne ikke altid er udfyldt og derfor må I selv holde styr på, hvordan kursisten eller arbejdsgiveren kan kontaktes. […]

Følgende ændringer er gældende i løbet af i dag   Forkert slutdato på holdplaceringer i /aktiviteter. Datoen var sat til den rigtige dato + 1 dag, hvilket er forkert. Følgende AMU felter er sat til null i /amu/kursuser [opkraevet, informationskanal, advis_telefon, advis_email, loen_under_kursus] da disse felter er fjernet ifm vores overgang til Voksenuddannelse. De erstattende […]