For at gøre fejlbehandlingen hurtigere vil vi gerne bede databehandlere og andre brugere af studieplus APIet om at være mere grundige, når der indmeldes fejl eller problemer. Det gør behandlingen hos os langt lettere og hurtigere for jer. Nedenfor er der lavet en oversigt over, hvilke data, der skal med, når I indberetter en fejl […]

BETA: SP_API-266 Opdtid på aktiviteter er rettet så alle under elementer indeholder opdtid. RELEASE_Y: SP_API-354 optagelses data var fejlagtige SP_API-363 lærestyret undervisning udgivet til /instskema SP_API-333 flexadmin tilføjet som expand på /medarbejere SP_API-420 /rettigheder tilføjet, så man kan se de rettigheder man har på sit client_id.   OBS: Vi har valgt at udskyde lukningen af […]

Der er tilføjet et endpoint /rettigheder, hvor man kan se de rettigheder man har i APIet. Dette endpoint er åbent og tilknyttet til det kaldende client_id. Derfor skal man ikke have adgang til at kalde dette endpoint i vores rettighedsfiler på skolerne. SP_API-333 Flexadmin oplysninger er tilføjet til medarbejdere via expand “flexadmin”- OBS det kræver […]

Følgende rettelser vil blive udgivet til RELEASE_X: API-368, skolehjemsgæster manglede i resultatet API-373, tilføjelse af skoledage til skoledagskalendere API-328, værgers CPR er tilføjet til elever API-323, elev_id tilføjet til fravaer API-366, lok_id er ikke længere null i aktiviteter Følgende rettelser vil blive udgivet til BETA: API-354, optagelses data stemmer ikke overens

Udgivelser til beta: elev_id tilføjet til endpoint /fravaer værgers cpr er tilføjet i endpont /elever rettet fejl, der gjorde at nogle skolehjemsgæster ikke kom med i udtræk lok_id er tilføjet korrekt i endpoint /aktiviteter skoledage er tilføjet i endpoint /skoledagskalendere Udgivelser til release_y: bemærkningsfeltet i endpoint /skoleforloeb er ikke tomt, selvom det står i Studieplus […]

Udgivelser til Release X: Nyt endpoint til brug ifm hentning af ny Optagelse.dk ansøgninger start og slutdato tilføjet på elevers uddannelsesaftaler Fejl rettet, hvor lokationer endpoint fejlede, hvis man brugte opdtid   Udgivelser til Beta: tælleperioder er nu med på skoleforløbet skoleforløeb endpoint ændres til POST, så man kan søge med skof_id lister og prfo_id […]

Pga øget logning, er der opstået en fejl i billede uploaderen. Vi vil komme med en nye version af billede uploaderen i dag, så I igen kan uploade billeder via APIet.   — RETTELSE — Da fejlen grundlæggende skyldtes at billede uploaderen anvender den gamle version af APIet, vil vi lave en en rettelse, der […]