Bilag på en ansøgning

Vi har gjort det nemmere at se efter nye bilag på en ansøgning i optagelsesmodulet

 

I det nye optagelsesmodul har vi forbedret visningen af bilag ved tre nye funktioner.

 

For det første har vi sorteret bilag så nyeste bilag altid vil lægge sig yderst til højre.

Dernæst vil datoen for hvornår bilaget er indlæst fremgå af datoangivelsen på bilaget.

 

Endelig er det nu muligt at se hele navnet på bilaget uden at åbne bilaget ved brug af mousse-over.

Det vil sige hold musen over et bilag for at se hele navnet på bilaget.