Beviser til merkantil EUX juni 2019

For elever der har påbegyndt eux-forløbet august 2017 eller senere giver beviset alene adgang til studiekompetence til andre videregående uddannelser end universitetsuddannelser. Dette har medført ændringer i overskrift og bagsidetekst.

· Beviserne skal stadig bestilles via U101

· Eleverne behandles nu efter en ny skabelonstype ’MEUX’

· Bevissimuleringen tjekker også eleverne op mod ’MEUX’ skabelonen

Alt efter hvilken bekendtgørelse eleverne går efter, eller evt. dispensation kan der være eksamenskarakterer fra grundforløbet der skal tælle med på beviset. Her er der følgende løsningsmuligheder:

· Ved bevisudskrivning tilrettes en lokal skabelon (bevissimulering vil ikke være retvisende)

· Er det gældende for alle elever på en uddannelse kan vi rette det i skolens centrale skabelon (og det vil så være muligt at benytte bevissimuleringen)

Kontakt os via en supportsag, så hjælper vi gerne.

Har man elever der er påbegyndt eux-forløbet før august 2017 og dermed er berettiget til et fuldt EUX-bevis eller ved genudskrivning af et bevis skal man bestille bevis via U103

U103 kan kun bestilles på én elev af gangen.