Beviser/dokumentationer til elever på erhvervsuddannelser efter reform 2015

Dokumentationer grundforløb

 

U269 Dokumentation for bestået optagelsesprøve Dokumentation for bestået dansk/matematik optagelsesprøve
U260 Dokumentation for grundforløbets 1. del Når elever har afsluttet GF1
U261 Dokumentation for grundforløbets 2. del Når en elev stopper på GF2 uden at der kan udskrives grundforløbsbevis
Grundforløbsbeviser (kvalifikationer til EASY-P):
U160 Grundforløbsbevis Grundforløbsbevis til elever på skoleperiode ”G2”
U161 Grundforløbsbevis Grundforløbsbevis til elever på skoleperiode “HX” eller “GY”
U162 Bevis for praktisk oplæring “Grundforløbsbevis” til elever i mesterlære
U165 Grundforløbsbevis (EUX 1912 og 1922) Udskrives og udleveres sammen med bevis for EUX 1. del – Elever på skoleperiode “SF”
U169 Grundforløbsbevis uden tjek Kan bruges til atypiske elever
Elever på merkantil EUX (undtagen elever på 1912 og 1922) skal have grundforløbsbevis (U160) ved afslutning af G2, før start på det studieforberedende forløb.
Elever på 1912 og 1922 skal have grundforløbsbevis (U165) ved afslutning af det studieforberedende forløb
Alle merkantile EUX elever skal have Bevis for generel studiekompetence 1. del (U101) ved afslutning af det studieforberedende forløb
Dokumentationer hovedforløb:
U209 Attestation for gennemførte skoleaktiviteter Jvf. skrivelse fra Undervisnings Ministeriet den 8. marts 2018
U204 Dokumentation for hovedforløb Når en elev stopper uden at afslutte hovedforløbet
U201 Skolevejledning – TS

U201 Skolevejledning – HS

Udskrives til elev og mester efter hvert skoleophold
Skolebeviser:
U181 Skolebevis

U180 Skolebevis (atypiske elever)

U181 – Udskrives efter sidste skoleophold (til elever med alle fag efter reform 2015)

U180 – 1. udgave af skolebevis til reform 2015. Kan bruges til atypiske elever, fx med både nye og gamle fag

U190 Tillæg til skolebevis til elever med talentspor Bestilles via jobnummer fra U181 eller U180. Der udskrives tillæg til elever med talentspor
Praktikerklæringer:
U902/U903 Praktikerklæring – Handel & kontor Praktikerklæring udarbejdet for Uddannelsesnævnet – udskrives ved praktikslut
U906/U907 Praktikerklæring – Tandklinikassistenter Praktikerklæring udarbejdet for FUTKA – udskrives ved praktikslut
Uddannelsesbeviser:
U901 Uddannelsesbevis – Handel & kontor Praktikerklæring udarbejdet for Uddannelsesnævnet – udskrives ved uddannelsens afslutning
U905 Uddannelsesbevis – Tandklinikassistenter Uddannelsesbevis – udarbejdet for FUTKA – udskrives ved uddannelsens afslutning
U925/U926 Udd. bevis – SOSU og Pæd. assistent Uddannelsesbevis – udarbejdet for PASS – udskrives ved uddannelsens afslutning
U930 Uddannelsesbevis – Jordbrugets uddannelser Uddannelsesbevis – udarbejdet for Jordbrugets uddannelser
U931 Uddannelsesbevis – Veterinærsygeplejerske
EUX-beviser:
U100 EUX-bevis Udskrives når skolebevis, praktikerklæring og svendebrev/uddannelsesbevis er udstedt. Hvis EUX delen afsluttes før svendeprøven udskrives U100 med ’N’ til endeligt bevis, og det foreløbige bevis udleveres til eleven. Når svendeprøven er bestået skal U100 genudskrives med ’J’ til endeligt bevis.
U101 EUX-bevis merkantile uddannelser Bevis for 1. del udskrives når det studieforberedende år er afsluttet.Fortsætter eleven på et hovedforløb, skal der ved afslutningen af dette udleveres et EUX-bevis (U100)
U111 Endeligt EUX-bevis merkantile uddannelser Endeligt EUX-bevis til merkantile elever der afslutter en merkantil erhvervsuddannelse. Beviset udskrivespå den skole hvor eleven fik EUX-bevis for 1. del (U101)

Udover ovennævnte findes andre bevisudskrifter fx U203 – Grundfagsbevis, U403 – Enkeltfagsbevis mfl..
En samlet oversigt over alle bevisjobs kan ses her https://info.uddataplus.dk/bevis-samlet-overblik/ herfra er der link til brugervejledninger