Samlet overblik over vejledninger til beviser/dokumentationer – UDDATA+

 

 

 

 

Modul Navn / Kort beskrivelse
U100 EUX-bevis
Vejledning
U104 Teknisk studentereksamen
Vejledning
U104 Merkantil studentereksamen
Vejledning
U140 10. klasse bevis
Vejledning
U160 Grundforløbsbevis (reform 2015) – Elever med skoleperiode G2
Udskrives ved afslutningen af grundforløbets 2. del.
Vejledning
U162 Bevis for praktisk oplæring (reform 2015) – Mesterlære
Vejledning
U180 Skolebevis (atypiske elever) – reform 2015
Vejledning
U181 Skolebevis – reform 2015
Vejledning
U201 Skolevejledning – TS – reform 2015
Vejledning
U201 Skolevejledning – HS – reform 2015
Vejledning
U214 Karaktermeddelelse
Vejledning
U217 Karaktermeddelelse på engelsk
Vejledning
U260 Dokumentation for grundforløb første del
Vejledning
U261 Dokumentation for grundforløb anden del
Vejledning
U600 AMU-bevis
Vejledning
U901 Uddannelsesbevis – Handel & kontor
Vejledning
U902/U903 Praktikerklæring – Handel & kontor
Vejledning
U905 Uddannelsesbevis – Tandklinikassistenter
Vejledning
U906/U907 Praktikerklæring – Tandklinikassistenter
Vejledning