Samlet overblik over vejledninger til beviser/dokumentationer – EASY

 

Modul Navn / Kort beskrivelse
Indscannede underskrifter og/eller logo på beviser
Det er muligt at få udskrevet indscannede underskrifter og logo på beviser. Ligeledes kan PASS logo udskrives på SOSU uddannelsesbeviser.
Vejledning vedr. underskrift og logo
U100 EUX-beviser – vejledning.
I modul U100 kan der bestilles erhvervsgymnasiale beviser til eux-elever. Hvis eleven består, udskrives beviset. Dumper eleven, dannes der ingen udskrift. Er der bestilt på en enkelt elev, vil det ofte være muligt at finde en forklaring nederst i loglinierne.
Vejledning SOSU
U101 Merkantil EUX 1.del (Bevis for generel studiekompetence i merkantilt eux-forløb 1. del)
I modul U101 kan der bestilles bevis det studiekompetencegivende forløb (merkantilt EUX). Hvis eleven består, udskrives beviset. Dumper eleven, dannes der ingen udskrift. Er der bestilt på en enkelt elev, vil det ofte være muligt at finde en forklaring nederst i loglinierne.
Vejledning 
U103 Merkantil EUX 1.del – optag før august 2017 (Bevis for generel studiekompetence i merkantilt eux-forløb 1. del)
I modul U103 kan der bestilles bevis det studiekompetencegivende forløb (merkantilt EUX). Hvis eleven består, udskrives beviset. Dumper eleven, dannes der ingen udskrift. Er der bestilt på en enkelt elev, vil det ofte være muligt at finde en forklaring nederst i loglinierne.
Vejledning
U104 Beståelsestjek og udskrivning af beviser
I modul U104 kan der bestilles færdige beviser til fuldtidselever  (skolebeviser TS / HS samt Individuel EUD, erhvervsgymnasiale HTX / HHX). Hvis eleven består, udskrives beviset. Dumper eleven, dannes der ingen udskrift. Er der bestilt på en enkelt elev, vil det ofte være muligt at finde en forklaring nederst i loglinierne.
U105 Udskrivning af fremmedsprogede indstik
Engelsk indstik (samt evt. Diploma Supplement) til beviser udskrevet via U103, U104, U150, U107, U124, U401, U402, U405, U406 og U408. Da der jævnligt udmeldes nye fag eller ændres i betegnelsen på eksisterende , kan der i perioder mangle oversættelser. Det er muligt selv at indsætte engelske oversættelser. I UDDATA vinduer vælges Beviser . Kartotek . Skolefagsoversættelser.
U106 Kopi til arkiv
Bestilles på jobnummer fra det oprindelige bevis. Der kan også afgrænses på uddannelse, termin samt bestiller, så man på den måde kan få udskrevet fra mange jobnumre i samme bestilling.  Der skrives “KOPI” på beviset .
Vejledning
U107 HTX/HHX – Fuldt pensum/eks. alle fag
Bruges til elever, der skal til eksamen i alle fag. Ved bestilling kan man udelukke standpunktskarakterer, der ikke skal udskrives. Bemærk at skabelonen ikke indeholder en masse beståelsestjek, hvorfor skolen selv skal kontrollere, at beviset overholder gældende betingelser for udstedelse af bevis.
Vejledning
U111 EUX-bevis (merkantil)
Endeligt EUX-bevis til merkantile elever der afslutter den valgte erhvervsuddannelse. Beviset udskrives på den skole hvor eleven fik bevis for 1. del (U101)
Vejledning
U116 Attestation HHX/HTX
Udskriver attestation indeholdende standpunktskarakterer for afsluttede fag.
Vejledning
U117 Skolebevis uden tjek – jobnr. fra U113/U123
En mulighed for via en lokal skabelon at udskrive et bevis på baggrund af tjekjob.
Vejledning
U123 Tjekjob skolebeviser GVU-elever
Bestilles når eleverne på sidste skoleophold kun mangler ganske få karakterer. Der dannes ingen udskrift, men resultatet af kørslen ses i UDDATA vinduer under Beviser . Hjælpeprogrammer . Tjekjob skolebeviser. De detailkrav, der ikke er opfyldt, vil være markeret med rødt.
Vejledning
U124 Skolebevis GVU-elever
Elever behandles efter den eksamensskabelon, der svarer til den GVU-uddannelse, version og det speciale, der er angivet på A581 i EASY.
TS   HS
U127 Skolebevis individuel EUD
Skolebevis til elever der har gennemført en individuel tilrettelagt erhvervsuddannelse
Vejledning
U140 10. klasse bevis
Bevis for afsluttet 10. klasse. Beviset er udformet som de blanketter der bruges i øvrige skoler der underviser 10. klasse elever.
Vejledning
U160 Grundforløbsbevis (reform 2015) – Elever med skoleperiode G2
Udskrives ved afslutningen af grundforløbets 2. del.
Vejledning SOSU
U161 Grundforløbsbevis (reform 2015) – Elever med skoleperiode HX eller GY
Udskrives ved afslutningen af grundforløbets 2. del.
Vejledning
U162 Bevis for praktisk oplæring (reform 2015) – Mesterlære

Vejledning
U165 Grundforløbsbevis (EUXelever 1912 og 1922) (Elever på skoleperiode “SF”)
Vejledning
U169 Grundforløbsbevis (reform 2015) – Grundforløbsbevis uden tjek
Vejledning
U180 Skolebevis (Resultater på fag fra både før og efter reform 2015)
Vejledning
U181 Skolebevis (Resultater på fag tilhørende reform 2015)
Vejledning
U190 Tillæg til skolebevis for elever med talentspor
Vejledning
U201 Skolevejledning TS / 3-8 skp. HS
Udskrives ved afslutning af den enkelte skoleperiode.
TS  HS
U203 Grundfagsbevis
Bevis for afsluttede grundfag (fagtilknytning = .O´)
Vejledning
U204 Dokumentation for hovedforløb
Udskrives til elever der stopper på et hovedforløb,  før der kan udskrives skolebevis.
Vejledning
U205 Dokumentation for grundforløb
Udskrives til elever der stopper på et grundforløb,  uden at der kan udskrives grundforløbsbevis.
Vejledning
U206 Valgfagsbevis
Bevis for gennemførte valgfag (fagtilknytning = .V´ og/eller .L.)
Vejledning
U207 Dokumentation for erhvervsrettet påbygning
Bevis for fag taget som erhvervsrettet påbygning (fagtilknytning = .E´)
Vejledning
U208 Dokumentation . GVU
Dokumentation for gennemførte fag (GVU elever)
Vejledning
U209 Attestation for gennemførte skoleaktiviteter
Jvf. skrivelse fra Undervisnings Ministeriet den 8. marts 2018
Vejledning
U210 Dokumentation
Dokumentation for standpunkt på enkelte fag
Vejledning
U214

U217

Karaktermeddelelse / Karaktermeddelelse på engelsk
Karaktermeddelelse som dokumentation for de karakterer,  der er afgivet indenfor en afgrænset periode.
Vejledning
U260 Dokumentation for grundforløbets 1. del (reform 2015)
Dokumentation for fag taget på grundforløbets 1. del
Vejledning
U261 Dokumentation for grundforløbets 2. del (reform 2015)
Dokumentation for fag taget på grundforløbets 2. del
Vejledning
U269 Dokumentation for bestået optagelsesprøve (reform 2015)
Dokumentation for bestået optagelsesprøve dansk/matematik
Vejledning
U402 Færdige beviser – Åben udd.
Bruges til udskrivning af bevis til elever, der færdiggør en uddannelse under ÅU fx PC-bruger
U403 Enkeltfagsbeviser
Beviser for afsluttede fag under ÅU
Vejledning
U901 Uddannelsesbeviser – handel & kontor
Uddannelsesbeviser er udarbejdet for Uddannelsesnævnet for handel og kontor, og skal udskrives på specielt papir.
Vejledning
U902 Praktikerklæring – handel & kontor
Praktikerklæringen er udarbejdet for Uddannelsesnævnet for handel og kontor.
Vejledning
U903 Praktikerklæring – Bestilt på fra- og tildato
Som ovenstående, blot med mulighed for afgrænsning på fra- og tildato.
Vejledning
U905 Uddannelsesbeviser . Tandklinikassistenter
Uddannelsesbeviser er udarbejdet for FUTKA, og skal udskrives på specielt papir, som rekvireres hos FUTKA.
Vejledning
U906 Praktikerklæring . Tandklinikassistenter
Praktikerklæringen er udarbejdet for FUTKA.
Vejledning
U907 Praktikerklæring (1770)- Bestilt på fra/til dato
Som ovenstående, blot med mulighed for afgrænsning på fra/til dato.
Vejledning
U911 GVU-uddannelsesbeviser – handel & kontor
Som U901 blot med afgrænsninger tilpasset GVU-elever.
U915 GVU-uddannelsesbeviser . Tandklinikassistenter
Som U905 blot med afgrænsninger tilpasset GVU-elever. Se vejledning til U905.
U925
U926
Udskrivning af uddannelsesbeviser SOSU og Pædagogisk assistent
Uddannelsesbeviset udskrives på baggrund af jobnummeret fra skolebeviset. Uddannelsesbeviset udskrives på specielt papir designet af PASS.Er en anden udgave af uddannelsesbeviset som kan skrives på almindeligt vandmærkepapir, hvor Pass logoet udskrives samtidig med beviset.
Vejledning
U930 Uddannelsesbeviser – Landbrug (Udd. 16 og 17)
Vejledning
U109 A3 printertest
Udskrift til aftestning af om en printer kan, hvad der er nødvendigt for udskrivning af beviser.