Eksempel på håndtering af tidsforbrug på “specialpædagogisk støtte” (SPS)   Der oprettes en overordnet skolekategori med et sigende navn, som fx SPS. De undervisere, som skal give støtten til en elev, opretter en brugerkategori som underkategori til skolekategorien SPS. Denne brugerkategori navngives, så navnet identificerer den person, som støtten gives til. Fx har en lærer […]