Vi har problemer med APIet hertil morgen. Det skyldtes en database opdatering. Vi er i gang med at løse det.   opdatering: kl 09:26 det meste af APIet virker igen. Ad synkroniseringer hænger stadig i bremsen.   kl 11:38 alt burde køre igen.

Rettelser: Swagger docs opdateret angående json array for request body i /amu/kurser. kursist_id er tilføjet i /amu/kurser for “kursisten”. kursist_id er det samme som indi_id Ovenstående er gældende senest i dag.

Rettelser der er tilføjet limit og offset decimal tal er nu nullable i json. fx “timer_per_dag” = null  eller “timer_per_dag” = 7.4 “afsluttet_uddannelse”-felt er nu tilføjet på “kursisten” Ændringerne er gyldige inden i morgen

Der er tilføjet et nyt endpoint i API til afhentning af AMU kurser. Endpointet findes under /0.7.5/amu/kurser og er http POST baseret som de fleste andre endpoints. Swagger dokumentationen findes her: https://app.swaggerhub.com/apis-docs/IST-UDDATA/ist-uddata-api/0.7.5#/IST-UDDATA%20v0.7.5/getAmuKurserUsingPOST   Det er vigtigt, at der sendes et tomt json array med i kaldet, når man ønsker at søge på kurser med dato […]

Der blev for kort tid siden tilføjet nogle AMU tilføjelser til aktiviteter endpoint. Der var en fejl i dette og nu placeres amu_detaljerne for hver aktivitetsplacering. Ellers er fremgangsmåden den samme, dog har amu_detaljer objektet fået omdøbt to felter: aae_rek_betegnelse -> rekvirenttype tmk_betegnelse -> tmk

Der er tilføjet “amu_detaljer” på Fagplaceringer. Det handler om dette objekt, der tilknyttes FagPlaceringen: data class AmuDetaljer( val aae_rek_betegnelse: String?, val tmk_betegnelse: String?, val varighed_dage: Double, val tilskud: String?, val kursiststatus: String?, val gennemfoert: String?, val fjernundervisnig: String?, val betalingsstatus: String? ) Man får denne data, hvis man kalder endpoint= /aktiviteter med _expand=fag,aktivitetsplaceringer,fagplaceringer og typer=AMU

I skoleforloeb endpoint skal man nu anvende limit og offset. Det anbefales, at man ikke henter mere end 50 entiteter ad gangen. Eksempel: 1. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=0 (første 50) 2. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=50 (næste 50)

Af hensyn til de meget vigtige GDPR retningslinjer, kan man ikke længere hente elev/medarbejder data ud fra APIet, hvis eleven eller medarbejderen ikke er aktive brugere i Uddata+. Det betyder, at hvis deres bruger er blevet lukket af den ene eller anden årsag, så vil de ikke kunne hentes via APIet. Det betyder også, at […]