Udgivelser til beta: elev_id tilføjet til endpoint /fravaer værgers cpr er tilføjet i endpont /elever rettet fejl, der gjorde at nogle skolehjemsgæster ikke kom med i udtræk lok_id er tilføjet korrekt i endpoint /aktiviteter skoledage er tilføjet i endpoint /skoledagskalendere Udgivelser til release_y: bemærkningsfeltet i endpoint /skoleforloeb er ikke tomt, selvom det står i Studieplus […]

Udgivelser til Release X: Nyt endpoint til brug ifm hentning af ny Optagelse.dk ansøgninger start og slutdato tilføjet på elevers uddannelsesaftaler Fejl rettet, hvor lokationer endpoint fejlede, hvis man brugte opdtid   Udgivelser til Beta: tælleperioder er nu med på skoleforløbet skoleforløeb endpoint ændres til POST, så man kan søge med skof_id lister og prfo_id […]

Pga øget logning, er der opstået en fejl i billede uploaderen. Vi vil komme med en nye version af billede uploaderen i dag, så I igen kan uploade billeder via APIet.   — RETTELSE — Da fejlen grundlæggende skyldtes at billede uploaderen anvender den gamle version af APIet, vil vi lave en en rettelse, der […]

I dag udgives følgende rettelser til beta   start og slutdato tilføjes til “uddannelsesaftaler” på elever fejl er rettet når opdtid anvendes i lokationer endpoint det er nu muligt, at kunne bruge nedre/øvre grænse på aktivititers start og slutdato nyt endpoint til ansøgninger fra optagelse.dk. ( /ansoegninger/v2) Det forventes at disse rettelser er live i […]

Der skulle have været udgivet jvf release planen 19. Januar 2022, men eftersom, at vi ikke havde nået at lave nogle ændringer til release, blev denne release ikke gennemført. Vi har planlagt rettelser til næste release og derfor vil den næste release blive gennemført.

Der har været en fejl i APIet på endpointet instskema. Årsagen var den, at den underliggende database var blevet ændret. Det har medført, at feltet “tekst” ikke længere kommer med i json-svaret og der arbejdes på at finde en ny løsning til dette felt. Indtilvidere kan man nu bruge endpointet uden, at det giver en […]

Vi har lavet noget mere data afgrænsing i medarbejder endpoint sådan, at kun medarbejdere med aktive ansættelser eller ansættelser, der er yngre end 180 dage kommer med i resultatet. Det medfører også, at expand værdien “ansaettelser” ikke længere skal sættes manuelt, da den nu er krævet. Vi har også løst en fejl i aktiviteter endpoint, […]

Vi oplever problemer i APIet. Vi opdaterer denne tråd, når API kører stabilt igen. Vi beklager ulejligheden. Status: Afklaret og skyldtes at den instans API kørte på, havde tabt forbindelse til skolernes databaser.