Vi har oplevet stor aktivitet på vores Uddataplus løsning siden vores nedlukning. Dette påvirker også APIet, da både API og Uddataplus tilgår de samme underliggende databaser. Vi forsøger løbende at jursterer konfigurationen for APIet for at sikre mest muligt oppetid og lavest mulige svartider.

Følgende tilføjelser er gyldige i dag: Alle svar fra APIet indeholder nu en header: “X-Uddata-Api-Request-Uuid”. Dette skal bruges til at gøre fejlsøgningen bedre og muliggøre tracing i vores systemer. Desuden vil alle data endpoints i APIet nu kunne håndtere fejl bedre, så ovenstående uuid bliver en del af fejlsvaret. Se eksempel nedenfor: {“timestamp”:”2021-03-03T10:18:49Z”,”status”:500,”error”:”Internal Server Error”,”message”:”Request-Uuid=c994dcd9-14cd-498b-be2d-81ff08effd16″,”path”:”/0.7.5/….”} […]

Vi har efterhånden rigtig mange kunder på vores system, hvilket er rigtig godt 🙂   Dog har vi nogle problemer i vores interne dataarkitektur og infrastruktur, der medfører, at vores Uddata API ikke kan følge med på alle forespørgslerne. Derfor kan der forekomme nedetid, da nogle systemkomponenter ikke kan følge med. Vi har ingen endpoints, […]

Vi oplever øget efterspørgsel på vores API og Gateway i takt med, at vi får flere skoler på vores system. Det resulterer desværre i, at vores systemkæde kan blive overbelastet og gå ned.   Vi holder løbende øje med systemere, så vi manuelt kan starte dem igen indtil, at vi har den rigtig løsning på […]

Vi har problemer med APIet hertil morgen. Det skyldtes en database opdatering. Vi er i gang med at løse det.   opdatering: kl 09:26 det meste af APIet virker igen. Ad synkroniseringer hænger stadig i bremsen.   kl 11:38 alt burde køre igen.

Rettelser: Swagger docs opdateret angående json array for request body i /amu/kurser. kursist_id er tilføjet i /amu/kurser for “kursisten”. kursist_id er det samme som indi_id Ovenstående er gældende senest i dag.

Rettelser der er tilføjet limit og offset decimal tal er nu nullable i json. fx “timer_per_dag” = null  eller “timer_per_dag” = 7.4 “afsluttet_uddannelse”-felt er nu tilføjet på “kursisten” Ændringerne er gyldige inden i morgen

Der er tilføjet et nyt endpoint i API til afhentning af AMU kurser. Endpointet findes under /0.7.5/amu/kurser og er http POST baseret som de fleste andre endpoints. Swagger dokumentationen findes her: https://app.swaggerhub.com/apis-docs/IST-UDDATA/ist-uddata-api/0.7.5#/IST-UDDATA%20v0.7.5/getAmuKurserUsingPOST   Det er vigtigt, at der sendes et tomt json array med i kaldet, når man ønsker at søge på kurser med dato […]