Som en del af APIets svar vil resultater væres wrappet i en “svar” model, der indeholder: Text “type”, som fortæller hvilken Uddata model, der returneres. Int “antal”, der fortæller, hvor mange entiteter, der er findes i listen “resultater”. List “resultater”, der er selve listen af resultater af typen “type”, som blev fundet af query. Det […]

Billeder gennem API’et Siden version 0.7.5 af Uddata API’et er det muligt at importere billeder til vores studieløsning: Uddataplus.API’et understøtter nu to endpoints: GET /billeder/{cpr} PUT /billeder?cpr=xxxxxxyyyy&billede=binary-file Fremgangsmåde For at kunne bruge API’et kræves det som sædvanligt, at man har en valid token. Enhver bruger af API’et kan selv implementere en løsning, der kan sende […]