Tillæg til skolebevis – Bevis for talentspor.   Modul: U190 Eksempel på tillæg til skolebevis Kort om afgrænsninger: Filarkiv J/N Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv Jobnummer Angiv jobnummer fra bestillingen af skolebeviset. Der skrives kun tillæg ud til elever med en elevtype, der indeholder ‘T’ (talentspor). CPR-nr. Benyttes, hvis man kun ønsker et tillæg udskrevet på […]

  U169 – Grundforløbsbevis uden tjek – reform 2015   U169 Beviseksempel grundforløb Benyt U169 til bestilling af grundforløbsbevis i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at bestille beviset via U160 eller U161. Når man benytter U169, er det ikke en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden ‘G2’, ‘HX’ eller […]

Skolebevis reform 2015 – bestilt via U181.   Modul: U181 Beviseksempel skolebevis U181   Hvis eleven har karakterer fra ‘gamle’ versioner af uddannelsen, eller har karakterer i fag fra en anden uddannelse, som skal med på skolebeviset, så kan det være nødvendigt at bruge U180 i stedet for. Det er kun fag fra uddannelsesmodellen på […]

Akademimerkonombeviser / Merkonom- Teknonombeviser / Enkeltfagsbeviser SIS   Modul: U405 – AU sub. enkeltfag Modul: U406 – AU færdig uden profil (udd. 3703) Modul: U408 – Merkonom/teknonom (Bevis – enkelt elev – valgfrie fag) Udskriftseksempler:         Akademimerkonom – færdigt bevis                                             Merkonombevis                                             Teknonombevis                                             Akademimerkonom – enkeltfagsbevis   Modul:  U405 – AU sub. Enkeltfag Afgrænsninger: Der […]