Tillæg til skolebevis – Bevis for talentspor.   Modul: U190 Eksempel på tillæg til skolebevis Kort om afgrænsninger: Filarkiv J/N Ved ‘J’ lægges beviset i EASY filarkiv Jobnummer Angiv jobnummer fra bestillingen af skolebeviset. Der skrives kun tillæg ud til elever med en elevtype, der indeholder ‘T’ (talentspor). CPR-nr. Benyttes, hvis man kun ønsker et tillæg udskrevet på […]

  U169 – Grundforløbsbevis uden tjek – reform 2015   U169 Beviseksempel grundforløb Benyt U169 til bestilling af grundforløbsbevis i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at bestille beviset via U160 eller U161. Når man benytter U169, er det ikke en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden ‘G2’, ‘HX’ eller […]

Skolebevis reform 2015 – bestilt via U181.   Modul: U181 Beviseksempel skolebevis U181   Hvis eleven har karakterer fra ‘gamle’ versioner af uddannelsen, eller har karakterer i fag fra en anden uddannelse, som skal med på skolebeviset, så kan det være nødvendigt at bruge U180 i stedet for. Det er kun fag fra uddannelsesmodellen på […]

Akademimerkonombeviser / Merkonom- Teknonombeviser / Enkeltfagsbeviser SIS   Modul: U405 – AU sub. enkeltfag Modul: U406 – AU færdig uden profil (udd. 3703) Modul: U408 – Merkonom/teknonom (Bevis – enkelt elev – valgfrie fag) Udskriftseksempler:         Akademimerkonom – færdigt bevis                                             Merkonombevis                                             Teknonombevis                                             Akademimerkonom – enkeltfagsbevis   Modul:  U405 – AU sub. Enkeltfag Afgrænsninger: Der […]

Udskriftens navn.: Enkeltfagsbeviser. SIS Udskrift bestilles på: U403 Udskriftseksempel:           Enkeltfagsbevis Afgrænsninger: Der skal afgrænses på uddannelse, termin, skolefag samt evt. gruppe.   Forudsætninger: Karakterer skal være afgivet på den termin, der bestilles på. Hvis karakteren er overført fra anden skole, kan der ikke udskrives bevis.   Udskriften: Der udskrives 1 bevis pr. bestået fag. På […]

PC- bruger, afsluttende beviser SIS Modul:  U402 Udskriftseksempel:           PC-bruger, afsluttende bevis Afgrænsninger: Afsluttende bevis. Der skal afgrænses på uddannelse, termin,  hold og evt. cpr.nr. Forudsætninger: Eleverne skal stå på version 2. Der skal være afgivet i alt 7 karakterer og resultatformen skal være ’EKS’  ’PP’. Udskriften: Beviset udskrives på A3 duplex.   Eksamensskabelon: Der er […]

Datanombeviser SIS Modul: U401  Udskriftseksempler:                   Datanom – liniebevis                                                      Datanom – enkeltfagsbevis Afgrænsninger: Vejledning til udskrivning af datanombeviser: Udskrivning af datanombeviser udskrives fra følgende bestillingsbillede: Enkeltfag sub. enkeltfagsbevis. Bestillingsmodulet er U401. Eksamensskabelonerne er oprettet som ’Åbne eksamensskabeloner’. Det betyder, at for at få færdige beviser ud – liniebeviser – skal man tilrette eksamensskabelonerne, så de […]

Ejendomsmæglerbevis. SIS Modul:  U401 Udskriftseksempler:         Ejendomsmægler – liniebevis                                             Ejendomsmægler – enkeltfagsbevis   Afgrænsninger: Der skal afgrænses på uddannelse samt termin. Udover det, kan der afgrænses på hold, CPR-nr. samt fødselsmåned. For at få samlet fag til eventuelle liniebeviser, vil det være hensigtsmæssigt kun at afgrænse på uddannelse og termin. Forudsætninger: Der skal være afgivet […]

Karaktermeddelelse SIS Modul: U214   (U217 = engelsk karaktermeddelelse) Udskriftseksempel:           Karaktermeddelelse                                             Karaktermeddelelse på engelsk Afgrænsninger: Der kan afgrænses på uddannelse, hold og/eller CPR-nr. Ønsker man at afgrænse på en enkelt elev, skal ‘Uddannelse’ og ‘Cpr.nr’ udfyldes. Denne afgrænsning vil udskrive de karakterer, eleven har opnået på den uddannelse, der er afgrænset på. Pr. Dato skal ligge […]