Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’   Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, og fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet. Den ‘nye struktur’ i Z8033 viser nemlig AMU-bidrag med en linje pr varighedsuafhængig […]

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning   Formål: Find de hold, der mangler at få udskrevet U600 Population: Antal kursister pr hold/slutdato, der er prøvebelagt med et resultat på 3 eller under, eller ikke er prøvebelagt med et resultat på 2 eller derunder. For dem skal gælde at der ikke findes et eksamensbevis af AMU-skabelonstype […]

Z8233 – Indberetning af risiko for frafald 2021 eud   Formål: Udskriften er beregnet til at hjælpe skolerne med at lokalisere de GF1 og GF2 elever, der er relevante at kigge på i forhold til STUKs udmelding om opstart af tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen.   Udtrækket finder GF1 […]

Z8232 GF2-aftaler   Formål: Udtrækket undersøger om GF2 elever har indgået aftale under forholdet.   Population: Udskriften finder elever der afslutter på GF2  i den valgte periode. For hvert elevforhold på gf2 vælges første skoleforløbsstart og sidste slut for at bestemme gf2-forholdets udstrækning. Forholdets afslutning skal ligge i indberetningsperioden. Aftale: Der vises en linje pr aftale, […]

Z8230 Uddannelsespålæg Viser elever med uddannelsespålæg.   Autorisation: At bestille denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen Z-elevfølsom   Population: Alle elever med aktive uddannelsespålæg vises. Eleven kan optræde med flere uddannelsesforhold, da uddannelsespålæg sidder på individet uanset uddannelse. Det skal gælde, at eleven ikke har afgangsdato på uddannelsen, og at dags dato befinder sig mellem uddannelsesstart […]

Z8252 Karakterstatistik   Formål: At give et overblik over alle STA/EKS karakterer pr hold/fag givet i et kalenderår. Dog kun seneste karakter af en slags pr elev.   Population: Find alle karakterer, givet på hold af typen HOLD eller STAM, der har slutdato i året. Karakterer uden holdtilknytning skal have offentliggørelsesdato i året. Eleven der […]

Z8231 Skemanoter   Formål: Vis alle skemabegivenheder i periode, der har tilknyttet skemanoter   Population: Find alle skemabegivenheder med skemanote tilknyttet   Output: Skemabegivenhedsid Dato/lektionsnr En medarbejder af evt flere tilknyttede, der overholder en evt initialer-afgrænsning (det prioriteres at vise undervisere, der genererer timeposter, ellers alfabetisk første) Et af evt flere tilknyttede hold (Det hold, skemanoten […]

Z8318 AMU uge-overblik på ÅV Formål: At kunne bygge en oversigt over brugen af åbent værksted i en uge, der ser således ud: Du kan indsætte dine egne data fra Z8318 i denne Z8318-skabelon og få en tilsvarende oversigt ud af det.   Population: Der er en linje pr dag pr fag i den valgte uge, på […]

Z8229 Elevernes fagplaceringer Vis alle fag, elever er tilknyttet. Formål: At få overblik over elevernes fagplaceringer.   Population: For alle hold, der overlapper med afgrænsningsperioden, vises samtlige af holdets elev/fag kombinationer.   Output: Elevnavn Uddannelsesnr Aktivitet Skolefag/betegnelse/niveau Fagplacerings_start / -slut   Afgrænsninger: Fra- / tildato Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at […]

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit Dette udtræk viser karakterer på fag/elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene […]