R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle   Formål: Hjælpeudskrift til at finde ud af, hvor du med rolleskift på lærertilknytningen kan få indberettet mere lærerstyret undervisning pr elev pr dag.    Population: For alle GF2 (og evt HF) elever find skemabegivenheder uden lærer eller uden lærerstyret undervisning for nogen af de tilknyttede lærere. Det er bestemt […]

R117i Indberettet undervisningstid pr skoleuge i detaljer   Formål: Se indberetningen af undervisningstid.    Population: Find alle GF2 elevers lærerstyrede undervisningstid i det valgte år med en datalinje pr dag pr elev. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ For se blot en linje pr elev, vælg R116i, der har en linje pr elev pr […]

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberetningen af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Population: Find alle GF2 elevers lærerstyrede undervisningstid i det valgte år. Det indberettes med en datalinje pr dag, så denne version af indberetningen har summeret pr elev for dig. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ […]

R117 undervisningstid pr skoleuge – detaljer   Formål: Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.   Population: Find alle GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ […]

R116 undervisningstid pr skoleuge   Formål: Til indberetning af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Population: Find alle GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ For at bore ned i detaljer, vælg R117, […]

C323 – Holdoversigt   Formål: Overblik over hold   Population: Alle hold, der tilfredsstiller afgrænsningerne medtages For dem findes den højeste varighed der står på nogen af holdets fag. For hvert hold findes det hyppigst forekommende skoleforløb, holdets elever er tilknyttet samtidigt. For hvert hold tælles antallet af elever, der har været på holdet til […]

Z8504 – FGU elever og forventet slut   Formål: Se elevuger og forventet slutdato på en afgrænset gruppe elever.   Population: Du kan afgrænse på hold eller skoleforløb, og du får aktive elever på det hold/skoleforløb i den valgte periode. Afgrænser du på begge dele, får du foreningsmængden af elever Afgrænser du på ingen af delene, […]

Z8052 – Varighedsuafhængige tilskud AMU   Formål: Tilskud for AMU-elever, som er indberetningsklar. Den matcher altså din indberetning hvis du bestiller samme dag som du indberetter, men kan også bestilles på fleksible datoafgrænsninger.   Population i UDDATA+: Alt tilskud, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr tilskud.   Output i […]

Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse   Formål: En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud. Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Output: ds_nummer Cpr_nr / Fornavn / Efternavn CØSA / Version Samlefag, Skolefag / niveau tmk / rekvirenttype, Gennemfoerende_skole, Bidrag, Betalingsstatus   Afgrænsninger: Fra- og tildato (vis kun tilskud, […]