Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse   Formål: En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud. Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Output: ds_nummer Cpr_nr / Fornavn / Efternavn CØSA / Version Samlefag, Skolefag / niveau tmk / rekvirenttype, Gennemfoerende_skole, Bidrag, Betalingsstatus   Afgrænsninger: Fra- og tildato (vis kun tilskud, […]

Z8313 Recertificering   Formål: Finder certificerede AMU-elever ud fra dato, de afsluttede kurset sidst. Til recertificering typisk 5 år efter.   Population: Find alle elevers fag, som blev afsluttet i den valgte periode og hvor der blev udstedt certifikat. Dog: Hvis man har afgrænset på ét fag, kommer også elever med der har 1 i gennemført-feltet […]

Z8306 Bidrag fra omgængere   Formål: At isolere og se alt bidrag fra fuldtidselever med skoleforløb med omgænger-attribut   Population: Alle omgængerbidrag der tæller i den valgte periode kommer med   Output: CPR, Fornavn, Efternavn Uddannelsesversion, uddannelse, speciale Skoleforløb, Start/slutdato Gamle Skoleforløb (som eleven har haft på samme tælleperiode), Start/slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato […]

Z8305V Tjekliste af alle ÅU VUTMK   Formål: At kunne gennemgå alle sine Åben Uddannelse-elevers varigh.uafh. tilskud for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Alle varighedsuafhængige tilskud kommer med.   Output: ds_nummer CØSA/Betegnelse/version Hold skolefag/niveau Om det er et UVM fag / niveau Navn/CPR fag_akpl_id (til support) fag_amutabel (findes amutabelpost) […]

Z8220 – Opkrævningsdebitorliste Inspireret af B494   Formål: Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer Population: Alle Bilagslinjer uden tilknyttet holdplacering, der er opdateret i perioden plus: Alle bilagslinjer for holdplaceringer der overlapper med afgrænsningsperioden. (ikke info-linjer)   Output: Aktivitet Debitornr CPR / Navn status bilagstype nummer betalernavn (hvis ingen betaler så alternativ betaler) Bilagslinje-beskrivelse Pris Kontostreng   […]

Z8305 Tjek af alle Åben Uddannelse-elever inden indberetning   Formål: At kunne gennemgå sin ÅU for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Faget starter i afgrænsnings-perioden og enten: Har TMK af tmktypen AABEN eller Har indberetningsprincip ‘-‘ eller Har EASY-ÅU-bidrag tilknytttet eller har aktivitetstype ÅU   […]

Z8431 Skoleforløbsoversigt   Formål: Inspireret af EASY’s B431. Nogle bruger den til at tjekke AUB af med. Population: En linje pr skoleforløb, der overordnet set overlapper med afgrænsningsperioden.   Output UDDATA+: Udd.nummer/version/Speciale Skoleperiode Start/Slut Antal unikke elever (i hele skoleforløbet) Første/sidste tælleperiode der hører til DS-nummer Ansvar/projekt/skoledagskalender   Afgrænsninger: Fra dato / Til dato (for selve […]

Z8393 – Kursusliste Med AMU og/eller IV Formål: Et generelt overblik over AMU/IV kurser og evt. fag   Population: Find alle udbudte AMU- eller IV-hold, som for AMU-holds vedkommende ikke er aflyst. De skal overlappe helt eller delvist med datoafgrænsningen   Output: (NB: UDDATA+ versionen har ikke alle kolonner med pt) Aktivitet / kortbetegn / […]

Z8050a – Årselever Fuldtid simpel   Formål: Årselevbidrag for fuldtidselever, i forhold til Z8050 reduceret til en linje pr skoleforløb/indberetningsdato   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8050) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: (NB: UDDATA+ versionen har ikke […]

Z8157 – Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z388 med timer pr hold (dublering ved samlæsning)   Formål: En CSV-erstatning for fagfordelingslisten Z388, der ikke er oversat fra EASY-tiden endnu. Den gamle udskrift vises som opsummerende skemaer, der nemt kan reproduceres med en pivot af Z8157-data.   Population: Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis […]