Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise prøveresultater på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ (dvs Åben Udd) Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en af uddannelserne […]

Z8222 Skematimer pr aktivitet   Formål: Vis antal skemalagte timer pr hold.   Population: Find alle hold med indberetningsprintcip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Tidsmæssigt skal holdplaceringen krydse 1/7 2020, krydse 1/7 2021 eller ligge helt indenfor intervallet 1/7 2020 til 1/7 2021   Output: Aktivitet Måned Skolefag/navn […]

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en […]

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberettede kvalifikationer til hovedforløb   Population: Kvalifikationerne, som de aktuelt står i datavarehuset. En linje pr kvalifikation med kval.dato mellem de to afgrænsningsdatoer   Output: cprnr / fornavn / efternavn, Kvalifikationsdato Udd. man er kvalificeret til uddannelse Start- og slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato Antal cifre […]

Z600/Z601 Fraværsskema Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22   Formål: Overblik over elever på et hold, mødepligt og fravær i de forskellige lektioner.   Population: Listen udskrives for et antal hold der er aktive indenfor den startuge og slutuge der angives. Kun elever der følger holdet i den aktuelle […]

Z002 Eksamensudtræk Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22   Formål: At se og vurdere resultatet af eksamensudtrækningen. Både for gymnasie og EUX   Population: Alle elever-til-hold kombinationer vises.   Anvendelse: Kolonnen ‘jesprio’ har et indhold, hvis vores algoritme mener, at eleven skal op til prøven. Og koden viser, hvilken […]

Z599 – Skema med flere lærere   Formål: At finde skema med flere lærere end hold tilknyttet – som evt mangler lærer eller skal behandles på anden måde.   Population: Find alle skemabegivenheder, der har flere lærere end hold, dog mindst 1 hold tilknyttet.   Output:  Dato Starttid Antal lærere (et af evt flere) Hold Medarbejder-Afdeling […]

Z597 – Skema uden lærer eller lokale   Formål: At finde skema som skemalæggeren evt mangler at færdiggøre.   Population: Find alle skemabegivenheder, der enten ikke har nogen lokaler eller ingen lærere tilknyttet.   Output:  dato Starttid Om begivenheden mangler lokale, medarbejder eller ikke har nogen af delene (Et af de tilknyttede) hold   Afgrænsninger: […]

Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer   Formål: Find elever der evt mangler at blive skoleforløbsplaceret eller andet.   Population: FInd alle elever med aftaler, der slutter efter elevens indmeldelse eller studiestart, som ikke er afgangsmeldt og som hverken er sat på hold, skoleforløb eller skolepraktik.   Output: Praktik-uddannelse Elev-uddannelse AKPA Arrangerende skole CPR / Navn Obl. […]

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Elevtype/-betegnelse Indberetningsdato Skoledagskalender Uddannelse /-betegn/version […]