UDDATA+ Z Bloggen i 2019 og 2020   Z-bloggen holder dig  opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem. Nyhederne står kronologisk nedefra og op. Her er nyheder frem til 31/12 2020. For nyere Z-blog nyheder, klik her   18/12 2020: AMU Nordjylland har fået deres studiekort. 18/12 2020: Z8431 ændres så den viser […]

FGU udskrifter   Disse udskrifter er dedikeret til FGU. Z8500 Alle FGU-elever. Her optræder man 1 gang pr elevforhold – uanset om der er hold eller skoleforløb tilknyttet. Z8501 fejltjek – især i starten af uddataplus kunne man fejloprette elever. Med denne finder man fejlende elever. Z8502 kommunalt bidrag Z8503 FGU-fravær Z8504 FGU elevuger Z8505 […]

Administration   Skemaudskrifter Medarbejder skemaerne Z500 – Z501 – Z502 Ansættelsesskemaer Z520 – Z521 – Z522 – Z523 Lokaleskema Z540 – Z541 – Z542 – Z543 – Z544 Aktivitetsskema Z560 – Z561 – Z562 – Z563 Elevskemaet Z582 Adskiller sig ved designet, som er ens for alle dem, der ender på : Z5x0 er lodret Z5x1 Vandret Z5x2 Kasseskema Z5x3 Dobbeltlektion Z544 er et lokale-dagskema Indholdet […]

Forløb   Her finder du forskellige slags udskrifter med ting, der har en tidmæssig udstrækning: Skoleforløb, hold, aftaler etc. Skoleforløb Z8030 viser for de elever, der har et skoleforløb i den valgte periode, alle deres skoleforløb nogensinde. Z8431 viser alle skoleforløb – med Z8048 kan du så se nærmere på alle elever på skoleforløb.   […]

Tjeklister   Udskrifter i denne kategori er lavet til at gennemløbe særlige typer data, med henblik på at finde og rette fejl. R117i – I forbindelse med indberetning af Lærerstyret Undervisning kan du fremsøge elever, der har skema, hvortil der ikke er tilknyttet en lærer med undervisningsrolle. I vores indberetningsvindue for fuldtid kan du tjekke […]

Z8314 SOSUpraktik forløbsoversigt   Formål: At se alle SOSUpraktikforløb.   Population: En linje pr SOSUpraktikforløb, som adskiller sig tabelmæssigt fra andre typer praktikforløb, så den vil blive tom for skoler uden SOSU.   Output : SosuPraktik_navn SosuPraktik_start SosuPraktik_slut Antal_elever (i hele praktikforløbets tid) Uddannelsesforloebsnavn aftaletype SOSUpraktik-betegnelse   Afgrænsninger: Fra dato / Til dato (overlapper med […]

Z8315 SOSUpraktik elevers forløb   Formål: At se alle SOSUpraktik- og skoleforløb der foregår i perioden.   Population: En linje pr elev i SOSUpraktikforløb, samt en linje pr skoleforløb.   Output : cprnr, fornavn / efternavn uddannelse / udd_bet/ udd_version, kommunekode / postnummer, afgangsaarsag / afg_dato, foedt, cosa / cosa_bet, elevtype, gh (GF1, GF2 HF,  […]

Z250 Karakterudskrift Dette udtræk viser karakterer på elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på […]

Z8218 Lokalestatistik   Formål: Vis hvilke lokaler, der er i brug pr dag.   Population: Der vises en linje pr dag pr lokale, hvor lokalet har skema den dag.   Output: For hvert lokale vises tidsintervallet, der er skemalagt i den dag, og antallet af timer. Dato Lokalenr Antal decimaltimers skema Første starttid/Sidste sluttid for […]

R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle   Formål: Hjælpeudskrift til at finde ud af, hvor du med rolleskift på lærertilknytningen kan få indberettet mere lærerstyret undervisning pr elev pr dag.    Population: For alle GF2 (og evt HF) elever find skemabegivenheder uden lærer eller uden lærerstyret undervisning for nogen af de tilknyttede lærere. Det er bestemt […]