Z8228 Manglende fraværsregistreringer   Formål: Et udtræk til at se, hvilke begivenheder, der ikke er ført fravær for.   Population: Alle skemabegivenheder/hold-kombinationer mellem afgrænsningsdatoerne vises, hvis der ikke er ført fravær på holdet, og som der bør føres fravær for. Begivenheder, der bør føres fravær på, er begivenheder med elever og ikke-sygemeldte lærere, samt at […]

EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Dette er en kopi af 2.5 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning.   EN10A danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive registreret fravær.   Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Betegnelse (aktivitet) Indberetningsprincip Skoledag Antal elever uden fraværsregistrering   Hold/fag, som tages med i […]

Z8227 Manglende værger Find elever, der evt mangler værge   Population: Vis alle umyndiggjorte eller elever under 18, der ikke har 2 værger.   Output: cpr_nr / navn alder midlertidigt_umyndiggjort seneste_uddannelse afgangsdato, vaerge_1, vaerge_2 *   * I Uddataplus har værgerne ikke en nummerering, så den er valgt på oprettelsestidspunkt.   Afgrænsninger: Medtag afgåede elever Antal […]

Z170 Skolehjemsoverblik Vis hvem der bor på skolehjem pr dags dato Formål: At vise alle værelser/pladser på skolehjemmet og deres aktuelle beboer.   Population: Vis en linje pr plads pr værelse. Sengen/værelset skal være aktivt, dvs ikke nedlagt.   Output: CPR/fornavn/efternavn startdato/slutdato bygningsnr, lokalenr, sengenummer, Uddannelse, alder pr dags dato køn, elev_email elev_telefon   Afgrænsninger: […]

Z8224S Skoleforløbsfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet fra Studie+, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i deres skoleforløbsplacerede […]

Z8226 Dagens elevfraværsårsager   Formål: En fraværs-årsags-udskrift, der viser dagens årsager, der er meldt ind af eleverne selv. Det er således uafhængigt af lærernes fraværsregistreringer.   Population: Alle fraværsårsager, der gælder dagen i dag eller en periode, der indbefatter dags dato, vises.   Output: Fornavn / Efternavn starttid/sluttid aarsagstype tekst (udfyldt, hvis der ikke er […]

Z8225 FKB-udbud Viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til. Den tilhører udskriftsgruppen Z-udskrifter.   Formål: Se om man mangler at udbyde fag   Population: Ud fra de FKB, skolen har godkendelse til på AMU/ÅU-uddannelser, vises en linje pr fag, om den er udbudt og evt […]

Z8224 Holdfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte hold, vises alle deres timer i deres holdplacerede periode, hvis […]

Z8006 – Medarbejderkompetencer Viser aktive medarbejderes kompetencer som censor, XPRS-censor og undervisning. Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger pr dags dato   Output (ved J til medtag detail): Navn Kompetence (en af de tre ovennævnte) Kompetencebetegnelse (kun XPRS, med belastningsgrad og evt om det er skriftlig censur) (ved UV står her prioritet) skolefag/betegn […]

Z449 – PE tilskud PROEP og PROEG   Formål: Få overblik over tildelte tilskud på produktionsskoleelever, og se om der evt. mangler at blive tildelt tilskud/undervisning.   Population: Find alle elever, der har enten en Produktionsskole-elevtype, tilskud PROEP, PROEF eller PROEG. Eleverne skal desuden have mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. For dem, give et overblik […]