Z8040 Elevers TMK historik   Formål: Udtrækket bidrager til en mere komplet historik de elever, der af forskellige årsager ikke kan afgangsmeldes, men som derimod har f.eks. et færdiggørelsestaksameter.   Population: Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er placeret på mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. Dernæst finder udtrækket det senest opnåede varighedsuafhængige fuldtids-tilskud […]

Z8001 – Elever på aktiviteter uge for uge (52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens periode) Udtrækket viser, med en kolonne pr. uge gennem et kalenderår, hvor mange elever, der er på hver aktivitet indenfor afgrænset aktivitetsgruppe.   Population: Alle aktiviteter der overholder afgrænsningerne medtages. Dog fraregnes aflyste hold og “øvrige placeringer” med […]

 Z800 – Læresteder-liste (Aftaler) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle aftaler, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven. Output i UDDATA+ versionen af udskriften: CPR / Elevnavn Elevens uddannelse / -betegnelse, Obl aftaletype / -tekst Supplerende aftaletype/-tekst – ( for suppl_aft_type 1-5) Adgangsvej / -betegn. […]