Nyt uddannelsesbevis til Eksamensdatabasen.   I nyhedsbrevet for september 2021 skriver vi, at de nye udannelsesbeviser, der skal overføres til Eksamensdatabasen, i oktober kan dannes via U910. Vi arbejder fortsat på at kunne overføre beviserne korrekt til Eksamensdatabasen og har derfor valgt endnu ikke at lægge U910 ud. U910 meldes klar til brug her på […]

Gymnasiale prøver med netadgang   For at imødegå eventuelle problemer ved udskrivning af gymnasiale beviser, beder vi skolerne tjekke, at der ikke er afgivet karakterer i netadgangsfag, som bevisprogrammet ikke kan håndtere. Det kan bedst tjekkes ved at køre ‘Tjekjob’ i UDDATAPLUS. Tjekjobbet findes i UDDATAPLUS under: Bevis – Simulering (gym) – Tjekjob simulering. Tjekjobbet afvikles for […]

Merkantil EUX   vejledning vedrørende beviser (reform 2015)   På baggrund af de spørgsmål, vi er blevet stillet i forbindelse med merkantil eux, følger hermed en kort vejledning vedrørende merkantile eux-forløb. Der mangler dog stadig endelig afklaring vedrørende beviserne til merkantil EUX. I UDDATAPLUS er der, på trods af ovennævnte, mulighed for at udskrive beviser, som […]

Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del   Modul: U101 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling af foreløbigt bevis, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv […]

Grundforløbsbevis (EUX-elever 1912 og 1922 med skoleperiode ‘SF’) Udskriftseksempel   Grundforløbsbevis (EUX 1912 og 1922)   Modul: U165 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For eleverne gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven […]

Dokumentation for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Dokumentation for studiekompetencegivende forløb   Modul: U170 Dokumentationerne bestilles ved at logge på www.uddata.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil dokumentationen blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperioderne ‘G2-HX’ og ‘G2-GY’. Grundforløbsbeviset bestilles via modul U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter (Elever på skoleperiode ‘HX’ eller ‘GY’). Det er en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U160 – Grundforløbsbevis (reform 2015) Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperiode G2. Beviset bestilles via U160 –  Grundforløbsbevis (reform 2015) Udskriftseksempel (fra vores testbase) kan ses her Der skal være registreret et ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan. Det er ligeledes […]