Gymnasiale prøver med netadgang   For at imødegå eventuelle problemer ved udskrivning af gymnasiale beviser, beder vi skolerne tjekke, at der ikke er afgivet karakterer i netadgangsfag, som bevisprogrammet ikke kan håndtere. Det kan bedst tjekkes ved at køre ‘Tjekjob’ i UDDATAPLUS. Tjekjobbet findes i UDDATAPLUS under: Bevis – Simulering (gym) – Tjekjob simulering. Tjekjobbet afvikles for […]

Merkantil EUX   vejledning vedrørende beviser (reform 2015)   På baggrund af de spørgsmål, vi er blevet stillet i forbindelse med merkantil eux, følger hermed en kort vejledning vedrørende merkantile eux-forløb. Der mangler dog stadig endelig afklaring vedrørende beviserne til merkantil EUX. I UDDATAPLUS er der, på trods af ovennævnte, mulighed for at udskrive beviser, som […]

Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Bevis for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del   Modul: U101 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling af foreløbigt bevis, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv […]

Grundforløbsbevis (EUX-elever 1912 og 1922 med skoleperiode ‘SF’) Udskriftseksempel   Grundforløbsbevis (EUX 1912 og 1922)   Modul: U165 Beviserne bestilles ved at logge på www.uddataplus.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For eleverne gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil beviset blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven […]

Dokumentation for studiekompetencegivende forløb EUX 1. del Udskriftseksempel:   Dokumentation for studiekompetencegivende forløb   Modul: U170 Dokumentationerne bestilles ved at logge på www.uddata.dk Afgrænsninger: Filarkiv J/N. For elever på det studiekompetencegivende forløb gælder, at hvis der sættes ‘J’ i feltet ved bestilling, vil dokumentationen blive lagt i filarkiv. Filarkiv – Offentliggørelse Datoen sættes til d.d. Hvis eleven først må […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperioderne ‘G2-HX’ og ‘G2-GY’. Grundforløbsbeviset bestilles via modul U161 – Grundforløbsbevis (reform 2015) – studenter (Elever på skoleperiode ‘HX’ eller ‘GY’). Det er en betingelse, at eleverne er placeret på et skoleforløb med enten skoleperioden […]

Grundforløbsbeviser – reform 2015 U160 – Grundforløbsbevis (reform 2015) Der er udsendt eksamensskabeloner til grundforløbsbeviser til elever på skoleperiode G2. Beviset bestilles via U160 –  Grundforløbsbevis (reform 2015) Udskriftseksempel (fra vores testbase) kan ses her Der skal være registreret et ‘J’ til, at eleven må få grundforløbsbevis – enten i EASY B681 eller i Elevplan. Det er ligeledes […]