Attestation for gennemførte skoleaktiviteter

 

Erhvervsskolerne kan fremover bestille en U209 ‘Attestation for gennemførte skoleaktiviteter’.

Attestationen udstedes til de elever, som ønsker at søge direkte ind på videregående uddannelse, men først afslutter deres erhvervsuddannelse efter ansøgningsfristen. Attestationen skal vedlægges ansøgningen om optagelse og anvendes af de videregående uddannelsesinstitutioner, som optager ansøgere med en erhvervsuddannelse, og som benytter betinget optagelse.

Den udvidede mulighed for brug af betinget optagelse vil omfatte elever på erhvervsuddannelser, som giver direkte adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Se vejledning