Attestation for gennemførte skoleaktiviteter.

Udskriftseksempel:           Attestation for gennemførte skoleaktivteter

Modul: U209

Afgrænsninger:
Der kan kun bestilles på enkeltelever.
Der skal afgrænses på cpr.nr. og uddannelse.
’Termin fra’ og ’Termin til’ bruges til at udvælge de fag og karakterer, der udskrives på beviset, og terminerne angives på attestationen.
Ved at sætte er ’J’ i feltet ’Valgfag med type ‘L’, får man også eventuelle lokale valgfag med ud på dokumentationen, samt fag med fagtilknytning E og V.

Attestationen udskrives på A4 – duplex.

Noter på bevis.
Der skal skrives i en note hvilke aktiviteter eleven mangler for at have en fuldført erhvervsuddannelse og en dato for elevens forventede sluttidspunkt for uddannelsen. Det er noten ’Bevis1’ der skal bruges.

Eksamensskabelonen:

Da eleven kan være indmeldt på en hvilken som helst erhvervsuddannelse, har vi valgt at lægge skabelonen på en fiktiv uddannelse, 9978. Skabelonen har skabelonstypen ’EUDDSA’.

Support: Bestil jobbet, klik på ’Support’ og giv en kort beskrivelse af problemet.

Husk, at det jobnummer, der kommer ud af kørslen, skal skrives i supportanmeldelsen.