Man kan fremsøge optagelsesansøgninger fra Uddata APIet v0.7.5 og dokumentationen findes på swagger hub: https://app.swaggerhub.com/apis-docs/IST-UDDATA/ist-uddata-api/0.7.5