Ifm vores overgang til Voksenuddannelse, har vores AMU data skiftet tilstand. I  endpoint: /amu/kurser kan kursisters og arbejdgivers kontaktoplysninger nu findes på “kursisten” med følgende felter:

“mobilnr_kursist”: null,
“email_kursist”: null,
“mobilnr_arbejdsgiver”: 12345678,
“email_arbejdsgiver”: “eksempel@test.dk“,

Bemærk, at felterne ikke altid er udfyldt og derfor må I selv holde styr på, hvordan kursisten eller arbejdsgiveren kan kontaktes.

Rettelsen er gældende seneste i dag.