Ændringer af vinduet til oprettelse af elever

Vi har gjort uddannelsesstart som obligatorisk indtastning ved oprettelse af elever og derudover har vi tilføjet et cpr. tjek.

Det betyder, at I ved oprettelse får følgende vindue:

Når oplysningerne er gemt, vil uddannelsesstart stå under fanen ”uddannelse” under elevens stamdata.

Hvis I taster et cpr. nr. som ikke er gyldigt, vil I få denne meddelelse:

Der kommer en ny komplet vejledning snarest.