UDDATA+ moduler til administration udvikles med baggrund i de nuværende systemer. Terminologien (Udtrykkene) er de samme som i EASY-A. Sideløbende med markedsgørelsen af EASY-A vil der løbende komme fornyelser og forbedringer. Konvertering og udskiftning af systemer og data i traditionel forstand undgåes. Det betyder at det administrationen vil opleve en glidende og uproblematisk overgang ikke ”forstyrres” til UDDATA+. Samtidigt indføres tidsvarende arbejdsgange, som understøtter de til enhver tid gældende krav.

UDDATA+ dækker alle institutionens uddannelser. Det er således let at få et samlet overblik på tværs af EUD, gymnasier, efteruddannelse osv.

For Erhvervsakademier vil udviklingen ligeledes tage udgangspunkt i det eksisterende. Moderniseringen vil her ske i samarbejde med akademierne og FIVU.

UDDATA+ moduler nåes fra relevante platforme og der kræves ikke installation af lokale programmer.

Tidsplan

9. april 2014 frigives en ny og forbedret udgave af de kendte Z-udskrifter.

Til maj frigives to nye moduler, som kun kan benyttes fra UDDATA+:

  1. Bevissimulering til de gymnasiale uddannelser. Elever, studievejledere og administrative medarbejdere vil ved at gætte på karakterer kunne simulere gennemsnittet.
  2. Der kommer en tjekliste over mulige problemer ved den kommende eksamenstermin.

Medio 2014 vil samtlige jobs i EASY-A kunne bestilles fra UDDATA+. Den nye måde at bestille jobs på, har mere hjælp ved bestilling, viser resultatet med samme og er klar til udskrivning, hvis det ønskes.

Antallet af moduler på UDDATA+ vil i den kommende tid vokse stærkt, da eksisterende moduler gradvis flyttes og nye moduler kun implementeres her.

[su_alert]Her er en alert-info[/su_alert]


Skriv en kommentar

Du skal være logget på for at kommentere