Z8229 Elevernes fagplaceringer Vis alle fag, elever er tilknyttet. Formål: At få overblik over elevernes fagplaceringer.   Population: For alle hold, der overlapper med afgrænsningsperioden, vises samtlige af holdets elev/fag kombinationer.   Output: Elevnavn Uddannelsesnr Aktivitet Skolefag/betegnelse/niveau Fagplacerings_start / -slut   Afgrænsninger: Fra- / tildato Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at […]

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit Dette udtræk viser karakterer på fag/elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene […]

For at gøre fejlbehandlingen hurtigere vil vi gerne bede databehandlere og andre brugere af studieplus APIet om at være mere grundige, når der indmeldes fejl eller problemer. Det gør behandlingen hos os langt lettere og hurtigere for jer. Nedenfor er der lavet en oversigt over, hvilke data, der skal med, når I indberetter en fejl […]