Z8317 Beskæftiget i Danmark En udskrift til kontrol af modtaget/ikke modtaget erklæring på kursister med status “Beskæftiget i Danmark” Population Elever, som er aktive på et fag på et AMU-hold i den valgte periode, og som har status “Beskæftiget i Danmark” på holdplaceringen. Data Csv-filen indeholder følgende oplysninger: CPR For/efternavn Aktivitet Erklæring indsendt (dato) Afgrænsninger […]

BETA: SP_API-266 Opdtid på aktiviteter er rettet så alle under elementer indeholder opdtid. RELEASE_Y: SP_API-354 optagelses data var fejlagtige SP_API-363 lærestyret undervisning udgivet til /instskema SP_API-333 flexadmin tilføjet som expand på /medarbejere SP_API-420 /rettigheder tilføjet, så man kan se de rettigheder man har på sit client_id.   OBS: Vi har valgt at udskyde lukningen af […]