Der er tilføjet et endpoint /rettigheder, hvor man kan se de rettigheder man har i APIet. Dette endpoint er åbent og tilknyttet til det kaldende client_id. Derfor skal man ikke have adgang til at kalde dette endpoint i vores rettighedsfiler på skolerne. SP_API-333 Flexadmin oplysninger er tilføjet til medarbejdere via expand “flexadmin”- OBS det kræver […]

Følgende rettelser vil blive udgivet til RELEASE_X: API-368, skolehjemsgæster manglede i resultatet API-373, tilføjelse af skoledage til skoledagskalendere API-328, værgers CPR er tilføjet til elever API-323, elev_id tilføjet til fravaer API-366, lok_id er ikke længere null i aktiviteter Følgende rettelser vil blive udgivet til BETA: API-354, optagelses data stemmer ikke overens

Z8228 Manglende fraværsregistreringer   Formål: Et udtræk til at se, hvilke begivenheder, der ikke er ført fravær for.   Population: Alle skemabegivenheder/hold-kombinationer mellem afgrænsningsdatoerne vises, hvis der ikke er ført fravær på holdet, og som der bør føres fravær for. Begivenheder, der bør føres fravær på, er begivenheder med elever og ikke-sygemeldte lærere, samt at […]

EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Dette er en kopi af 2.5 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning.   EN10A danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive registreret fravær.   Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Betegnelse (aktivitet) Indberetningsprincip Skoledag Antal elever uden fraværsregistrering   Hold/fag, som tages med i […]

Z8227 Manglende værger Find elever, der evt mangler værge   Population: Vis alle umyndiggjorte eller elever under 18, der ikke har 2 værger.   Output: cpr_nr / navn alder midlertidigt_umyndiggjort seneste_uddannelse afgangsdato, vaerge_1, vaerge_2 *   * I Uddataplus har værgerne ikke en nummerering, så den er valgt på oprettelsestidspunkt.   Afgrænsninger: Medtag afgåede elever Antal […]