Z8224S Skoleforløbsfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet fra Studie+, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i deres skoleforløbsplacerede […]

Udgivelser til Release X: Nyt endpoint til brug ifm hentning af ny Optagelse.dk ansøgninger start og slutdato tilføjet på elevers uddannelsesaftaler Fejl rettet, hvor lokationer endpoint fejlede, hvis man brugte opdtid   Udgivelser til Beta: tælleperioder er nu med på skoleforløbet skoleforløeb endpoint ændres til POST, så man kan søge med skof_id lister og prfo_id […]

Pga øget logning, er der opstået en fejl i billede uploaderen. Vi vil komme med en nye version af billede uploaderen i dag, så I igen kan uploade billeder via APIet.   — RETTELSE — Da fejlen grundlæggende skyldtes at billede uploaderen anvender den gamle version af APIet, vil vi lave en en rettelse, der […]

Z8226 Dagens elevfraværsårsager   Formål: En fraværs-årsags-udskrift, der viser dagens årsager, der er meldt ind af eleverne selv. Den kan i tillæg også vise alle manglende elever. Telefonnummer er med så eleven kan kontaktes.   Population: Alle fraværsårsager, der gælder dagen i dag eller en periode, der indbefatter dags dato, vises. Ved J til at […]

Z8225 FKB-udbud Viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til. Den tilhører udskriftsgruppen Z-udskrifter.   Formål: Se om man mangler at udbyde fag   Population: Ud fra de FKB, skolen har godkendelse til på AMU/ÅU-uddannelser, vises en linje pr fag, om den er udbudt og evt […]