Z8224 Holdfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte hold, vises alle deres timer i deres holdplacerede periode, hvis […]

I dag udgives følgende rettelser til beta   start og slutdato tilføjes til “uddannelsesaftaler” på elever fejl er rettet når opdtid anvendes i lokationer endpoint det er nu muligt, at kunne bruge nedre/øvre grænse på aktivititers start og slutdato nyt endpoint til ansøgninger fra optagelse.dk. ( /ansoegninger/v2) Det forventes at disse rettelser er live i […]

Z8006 – Medarbejderkompetencer Viser aktive medarbejderes kompetencer som censor, XPRS-censor og undervisning. Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger pr dags dato   Output (ved J til medtag detail): Navn Kompetence (en af de tre ovennævnte) Kompetencebetegnelse (kun XPRS, med belastningsgrad og evt om det er skriftlig censur) (ved UV står her prioritet) skolefag/betegn […]