Z599 – Skema med flere lærere   Formål: At finde skema med flere lærere end hold tilknyttet – som evt mangler lærer eller skal behandles på anden måde.   Population: Find alle skemabegivenheder, der har flere lærere end hold, dog mindst 1 hold tilknyttet.   Output:  Dato Starttid Antal lærere (et af evt flere) Hold Medarbejder-Afdeling […]

Z597 – Skema uden lærer eller lokale   Formål: At finde skema som skemalæggeren evt mangler at færdiggøre.   Population: Find alle skemabegivenheder, der enten ikke har nogen lokaler eller ingen lærere tilknyttet.   Output:  dato Starttid Om begivenheden mangler lokale, medarbejder eller ikke har nogen af delene (Et af de tilknyttede) hold   Afgrænsninger: […]

Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer   Formål: Find elever der evt mangler at blive skoleforløbsplaceret eller andet.   Population: FInd alle elever med aftaler, der slutter efter elevens indmeldelse eller studiestart, som ikke er afgangsmeldt og som hverken er sat på hold, skoleforløb eller skolepraktik.   Output: Praktik-uddannelse Elev-uddannelse AKPA Arrangerende skole CPR / Navn Obl. […]