Ifm vores overgang til Voksenuddannelse, har vores AMU data skiftet tilstand. I  endpoint: /amu/kurser kan kursisters og arbejdgivers kontaktoplysninger nu findes på “kursisten” med følgende felter: “mobilnr_kursist”: null, “email_kursist”: null, “mobilnr_arbejdsgiver”: 12345678, “email_arbejdsgiver”: “eksempel@test.dk“, Bemærk, at felterne ikke altid er udfyldt og derfor må I selv holde styr på, hvordan kursisten eller arbejdsgiveren kan kontaktes. […]

Z8314 SOSUpraktik forløbsoversigt   Formål: At se alle SOSUpraktikforløb.   Population: En linje pr SOSUpraktikforløb, som adskiller sig tabelmæssigt fra andre typer praktikforløb, så den vil blive tom for skoler uden SOSU.   Output : SosuPraktik_navn SosuPraktik_start SosuPraktik_slut Antal_elever (i hele praktikforløbets tid) Uddannelsesforloebsnavn aftaletype SOSUpraktik-betegnelse   Afgrænsninger: Fra dato / Til dato (overlapper med […]

Z8315 SOSUpraktik elevers forløb   Formål: At se alle SOSUpraktik- og skoleforløb der foregår i perioden.   Population: En linje pr elev i SOSUpraktikforløb, samt en linje pr skoleforløb.   Output : cprnr, fornavn / efternavn uddannelse / udd_bet/ udd_version, kommunekode / postnummer, afgangsaarsag / afg_dato, foedt, cosa / cosa_bet, elevtype, gh (GF1, GF2 HF,  […]

Følgende ændringer er gældende i løbet af i dag   Forkert slutdato på holdplaceringer i /aktiviteter. Datoen var sat til den rigtige dato + 1 dag, hvilket er forkert. Følgende AMU felter er sat til null i /amu/kursuser [opkraevet, informationskanal, advis_telefon, advis_email, loen_under_kursus] da disse felter er fjernet ifm vores overgang til Voksenuddannelse. De erstattende […]

Z250 Karakterudskrift Dette udtræk viser karakterer på elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på […]