R117 Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer   Formål: Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage.   Population: Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Undervisningen kan eleven modtage på tværs […]

R116 Lærerstyret undervisningstid – prognose   Formål: Til indberetning af undervisningstid. Overbliksversionen her giver en linje pr elev.   Population: Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’ Eleverne skal enten have kvalifikation eller være […]

Vi har oplevet stor aktivitet på vores Uddataplus løsning siden vores nedlukning. Dette påvirker også APIet, da både API og Uddataplus tilgår de samme underliggende databaser. Vi forsøger løbende at jursterer konfigurationen for APIet for at sikre mest muligt oppetid og lavest mulige svartider.

Følgende tilføjelser er gyldige i dag: Alle svar fra APIet indeholder nu en header: “X-Uddata-Api-Request-Uuid”. Dette skal bruges til at gøre fejlsøgningen bedre og muliggøre tracing i vores systemer. Desuden vil alle data endpoints i APIet nu kunne håndtere fejl bedre, så ovenstående uuid bliver en del af fejlsvaret. Se eksempel nedenfor: {“timestamp”:”2021-03-03T10:18:49Z”,”status”:500,”error”:”Internal Server Error”,”message”:”Request-Uuid=c994dcd9-14cd-498b-be2d-81ff08effd16″,”path”:”/0.7.5/….”} […]

C323 – Holdoversigt   Formål: Overblik over hold   Population: Alle hold, der tilfredsstiller afgrænsningerne medtages For dem findes den højeste varighed der står på nogen af holdets fag. For hvert hold findes det hyppigst forekommende skoleforløb, holdets elever er tilknyttet samtidigt. For hvert hold tælles antallet af elever, der har været på holdet til […]

Z8504 – FGU elever og forventet slut   Formål: Se elevdage og forventet slutdato på en afgrænset gruppe elever.   Population: Du kan afgrænse på hold eller skoleforløb, og du får aktive elever på det hold/skoleforløb i den valgte periode. Afgrænser du på begge dele, får du foreningsmængden af elever fra de to. Afgrænser du på […]