Der har været en potentiel data mangel på vores elevers udannelser. I det originale træk kunne der potentiel opstå situationer, hvor nogle skoleforløb/uddannelser ikke kom med ud. Vi har nu lavet en ny expand=uddannelser_v2, som kan sættes. Her er strukturen lidt anderledes, men I kan vide jer sikre på, at alle elevens uddannelser og skoleforløb […]

Z8053V Varighedsuafhængige tilskud Åben uddannelse   Formål: En søsterudskrift til ÅU årselevudskriften Z8053, men her med de varighedsuafhængige tilskud. Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, hvis indberetningsdato ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Output: ds_nummer Cpr_nr / Fornavn / Efternavn CØSA / Version Samlefag, Skolefag / niveau tmk / rekvirenttype, Gennemfoerende_skole, Bidrag, Betalingsstatus   Afgrænsninger: Fra- og tildato (vis kun tilskud, […]