Rettelser: Swagger docs opdateret angående json array for request body i /amu/kurser. kursist_id er tilføjet i /amu/kurser for “kursisten”. kursist_id er det samme som indi_id Ovenstående er gældende senest i dag.

Rettelser der er tilføjet limit og offset decimal tal er nu nullable i json. fx “timer_per_dag” = null  eller “timer_per_dag” = 7.4 “afsluttet_uddannelse”-felt er nu tilføjet på “kursisten” Ændringerne er gyldige inden i morgen

Der er tilføjet et nyt endpoint i API til afhentning af AMU kurser. Endpointet findes under /0.7.5/amu/kurser og er http POST baseret som de fleste andre endpoints. Swagger dokumentationen findes her: https://app.swaggerhub.com/apis-docs/IST-UDDATA/ist-uddata-api/0.7.5#/IST-UDDATA%20v0.7.5/getAmuKurserUsingPOST   Det er vigtigt, at der sendes et tomt json array med i kaldet, når man ønsker at søge på kurser med dato […]

Z8393 – Kursusliste Med AMU og/eller IV Formål: Et generelt overblik over AMU/IV kurser og evt. fag   Population: Find alle udbudte AMU- eller IV-hold. De skal overlappe helt eller delvist med datoafgrænsningen Aflyste hold kommer kun med hvis man beder om det   Hastighed: Man kan få udskriften til at køre hurtigere eller vælge […]