Der er tilføjet “amu_detaljer” på Fagplaceringer. Det handler om dette objekt, der tilknyttes FagPlaceringen: data class AmuDetaljer( val aae_rek_betegnelse: String?, val tmk_betegnelse: String?, val varighed_dage: Double, val tilskud: String?, val kursiststatus: String?, val gennemfoert: String?, val fjernundervisnig: String?, val betalingsstatus: String? ) Man får denne data, hvis man kalder endpoint= /aktiviteter med _expand=fag,aktivitetsplaceringer,fagplaceringer og typer=AMU

I skoleforloeb endpoint skal man nu anvende limit og offset. Det anbefales, at man ikke henter mere end 50 entiteter ad gangen. Eksempel: 1. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=0 (første 50) 2. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=50 (næste 50)

Af hensyn til de meget vigtige GDPR retningslinjer, kan man ikke længere hente elev/medarbejder data ud fra APIet, hvis eleven eller medarbejderen ikke er aktive brugere i Uddata+. Det betyder, at hvis deres bruger er blevet lukket af den ene eller anden årsag, så vil de ikke kunne hentes via APIet. Det betyder også, at […]

Vores Uddata+ API oplever desværre gateway problemer i vores Cloud løsning. Det betyder, at de fleste kald til APIet vil hænge længe, hvorefter de timer ud. Cloud teamet arbejder på at få infrastrukturen til at køre igen, men indtil da vil APIet kunne medføre timeouts.