Z8050a – Årselever Fuldtid simpel   Formål: Årselevbidrag for fuldtidselever, i forhold til Z8050 reduceret til en linje pr skoleforløb/indberetningsdato   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8050) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Skoleforløb CØSA / -betegnelse Navisionansvar/ […]

Der blev for kort tid siden tilføjet nogle AMU tilføjelser til aktiviteter endpoint. Der var en fejl i dette og nu placeres amu_detaljerne for hver aktivitetsplacering. Ellers er fremgangsmåden den samme, dog har amu_detaljer objektet fået omdøbt to felter: aae_rek_betegnelse -> rekvirenttype tmk_betegnelse -> tmk

Z8157 – Arbejdstimer pr medarbejder på hold Z388 med timer pr hold (dublering ved samlæsning)   Formål: En CSV-erstatning for fagfordelingslisten Z388, der ikke er oversat fra EASY-tiden endnu. Den gamle udskrift vises som opsummerende skemaer, der nemt kan reproduceres med en pivot af Z8157-data.   Population: Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis […]

Holdudskrifter i UDDATA+ Her er en oversigt over de holdudskrifter, der er oversat til UDDATA+ Se en side med de overskrifter, der fandtes i EASY – som ikke alle er oversat endnu. Som udgangspunkt er de pæne pdf-udskrifter – enkelte kan også skrive CSV Her er de forskellige klasser af holdudskrifter Studiekort Holdlister med variabelt […]

Der er tilføjet “amu_detaljer” på Fagplaceringer. Det handler om dette objekt, der tilknyttes FagPlaceringen: data class AmuDetaljer( val aae_rek_betegnelse: String?, val tmk_betegnelse: String?, val varighed_dage: Double, val tilskud: String?, val kursiststatus: String?, val gennemfoert: String?, val fjernundervisnig: String?, val betalingsstatus: String? ) Man får denne data, hvis man kalder endpoint= /aktiviteter med _expand=fag,aktivitetsplaceringer,fagplaceringer og typer=AMU

I skoleforloeb endpoint skal man nu anvende limit og offset. Det anbefales, at man ikke henter mere end 50 entiteter ad gangen. Eksempel: 1. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=0 (første 50) 2. kalde https://…./skoleforloeb?limit=50&offset=50 (næste 50)

Af hensyn til de meget vigtige GDPR retningslinjer, kan man ikke længere hente elev/medarbejder data ud fra APIet, hvis eleven eller medarbejderen ikke er aktive brugere i Uddata+. Det betyder, at hvis deres bruger er blevet lukket af den ene eller anden årsag, så vil de ikke kunne hentes via APIet. Det betyder også, at […]

Vores Uddata+ API oplever desværre gateway problemer i vores Cloud løsning. Det betyder, at de fleste kald til APIet vil hænge længe, hvorefter de timer ud. Cloud teamet arbejder på at få infrastrukturen til at køre igen, men indtil da vil APIet kunne medføre timeouts.