Som en del af APIets svar vil resultater væres wrappet i en “svar” model, der indeholder: Text “type”, som fortæller hvilken Uddata model, der returneres. Int “antal”, der fortæller, hvor mange entiteter, der er findes i listen “resultater”. List “resultater”, der er selve listen af resultater af typen “type”, som blev fundet af query. Det […]

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever […]