Z8503 FGU Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik, […]

Z8310A Elever fra Z8310 SU kontrol der bør tjekkes Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU Formål: Zoom ind på de elever fra Z8310, der måske fejlagtigt stadig modtager SU, selvom de ser ud til at være stoppet eller fået uddannelsesaftale. Z8310 viser alle elever, der modtager SU på skolen. Population: Tag udgangspunkt i […]

Z8250 Karakteroversigt Dette udtræk viser karakterer på elever med udgangspunkt i et hold. Population: Holdpopulation: Hold, der matcher afgrænsningen. Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på prdatoen. Hvis du medtager andre uddannelser, ses på alle føromtalte elevs elevforhold […]

Billeder gennem API’et Siden version 0.7.5 af Uddata API’et er det muligt at importere billeder til vores studieløsning: Uddataplus.API’et understøtter nu to endpoints: GET /billeder/{cpr} PUT /billeder?cpr=xxxxxxyyyy&billede=binary-file Fremgangsmåde For at kunne bruge API’et kræves det som sædvanligt, at man har en valid token. Ligeledes er der en begrænsning på billedets størrelse, som er sat til […]