Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger   Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun […]

Z8310 CSV for SU indskrivningskontrol Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU Formål:   Population: Vis alle elever, der får SU pr dags dato, og eventuelle skoleforløb, der overlapper med sidste udbetalingsdag og praktikaftaler, der har været aktive inden for de sidste 10 dage op til sidste udbetalingsdag. Der kan således optræde […]