Z0006 – Gymnasialt R005-eksamensudtrækning Udskriften en støtteudskrift til juni-terminen på de gymnasiale version 4-uddannelser, hvor det automatiske udtræk i EASY ikke virker   Formål: Udtrækket hjælper med at finde elever og prøver, der blev genereret med R005. EASY skriver her, at gymnasiereformens nyeste uddannelsesversion ikke automatisk udtrækker eleverne. Men Z0006 tager altså udgangspunkt i den seneste […]

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning   Formål: At kunne gennemgå alle sine skolepraktikelever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Alle skolepraktikelever kommer ud med alle perioder, uanset om det har manifesteret sig som bidrag eller ej.   Output: Skolepraktikperiode start/slut CPR/For-/Efternavn Skolepraktikbetegnelse / Skolepraktik_type […]

Z8303 Tjek af alle skolehjemselever til indberetning   Formål: At kunne gennemgå alle sine skolehjemselever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Følgende datalinjer kommer ud. Outputtet refererer til en række fejl eller obs’er: For elever, der giver tilskud, summeres der bare over elever med ens […]

Z8301 Tjek af alle Fuldtids-elever til indberetning   Formål: At kunne gennemgå alle sine Fuldtids-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Der tages udgangspunkt i skoleforløb med påsatte elever. Findes der tælleperioder, skal tælledatoen ligge mellem afgrænsningsdatoerne. For alle andre skoleforløb skal forløbet blot overlappe med afgrænsningsperioden. Så både […]

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning   Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud. Der kommer en linje pr hold pr elev pr fag, som indberettes. Derudover følgende data […]