Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA Elevens bidrag i perioden, blot grupperet på CPR. NB: Tilhører udskriftsgruppen Z-indberetning.   Formål: “I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.Bidragspligten omfatter elever i afsøgningsforløb samt elever på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution […]