[0.6.0] – 2019-09-10 Swagger Dokumentation til denne version Postman Collection Added Afdelinger på elever og medarbejdere, for elever er afdelingen en del af uddannelsen Mere information omkring ansættelsesforhold på medarbejdere Tilføjet expand parameter ‘ydelsesgrundlag’ til elever. Den bruges til at beregne skoleydelse på FGU. Tilføjet CØSA, stamhold og speciale til elevuddannelser. Changed Fravær returnerer nu […]

[0.5.0] – 2019-06-26..2019-10-15 Swagger Dokumentation til denne version Added Tilføjet expand parameter ‘uddannelser’ til elever. Den returnere alle uddannelser en elev har med uddannelse_id, indmeldelsesdato, studiestartsdato, afgangsdato, som information omkring en evt. afgang. Unilogin er blevet tilføjet til medarbejdere og elever Removed /brugerskema er blevet fjernet frafald expand parameter er blevet fjernet brug uddannelser i […]

[0.4.0] – 2019-06-07..2019-10-15 Swagger Dokumentation til denne version Added Der er kommet et nyt endpoint til fravær /fraver. Der er kommet start og slutdato på elever så man kan se hvornår en elev er startet og hvornår de er stoppet samt hvilken afbrudsårsag der er forbindelse med stoppet. Det er muligt at filtrere på opdtid […]