Z8186 Fravær med arbejdsgiver   Formål: Pivot-venlig fraværsstatistik ligesom Z8086, dog findes der også en evt igangværende aftale på dagen. Udskriften er udviklet med SOPU, der beskriver den således: “Udskriften danner grundlag for SOPUs indsats i med fastholdelse, og giver mulighed for at tække oplysninger på et eller flere optag. Vi får alle de mest […]

Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring Skoleforløb, der starter eller slutter på en valgt dag   Formål: Udtrækket  bruges til at finde elever på en given start- eller slutdato som kan være berettiget til AUB og befordring. Udtrækket indeholder oplysninger fra Easy vinduet A696 og inkluderer dermed også skolepraktikelever, selv om disse […]

Z8175 Overgange fra GF1 til GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF1 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8172 Overgange fra GF2 til HF Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever der fuldfører GF2 i det valgte år. For hver elev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige regler for, hvordan en elev kan […]

Z8141 Gymnasiale dimittenders karakterer   Formål: Finder alle karakterer opnåede af de udklækkede studenter   Population: Der tages udgangspunkt i de elever, der har et bevis på HTX eller HHX på den valgte termin. Under udarbejdelse: “Opfinderen” af udskriften vil måske erklære visse karakterer irrelevante til brugen, så måske kommer der en justering i populationen […]

Z8140 – Elevflytninger Hvilke elevflytninger er der foretaget.   Formål: Den enkelte skole kan på en given uddannelse kan følge med i dels Hvilke og hvor mange elever har vi sendt afsted – og til hvilken skole Hvilke og hvor mange elever har vi modtaget – og fra hvilken skole   Population: Tag udgangspunkt i […]