Z8138 FAST-projekt elever Udtrækket finder nye grundforløbselever til et projekt under Region Sjælland   Formål/Population: Udskriftens format er fastlåst til et indlæsningsjob hos Region Sjælland, der kører projektet med tre skoler. Udskriften finder elever med grundforløbsstart (RKV fraregnet) i den valgte periode, uden grundforløb på samme uddannelse indenfor de sidste 7 måneder. Eleverne skal blot […]

Attestation for gennemførte skoleaktiviteter. Udskriftseksempel:           Attestation for gennemførte skoleaktivteter Modul: U209 Afgrænsninger: Der kan kun bestilles på enkeltelever. Der skal afgrænses på cpr.nr. og uddannelse. ’Termin fra’ og ’Termin til’ bruges til at udvælge de fag og karakterer, der udskrives på beviset, og terminerne angives på attestationen. Ved at sætte er ’J’ i feltet ’Valgfag […]