Z8138 FAST-projekt elever Udtrækket finder nye grundforløbselever til et projekt under Region Sjælland   Formål/Population: Udskriftens format er fastlåst til et indlæsningsjob hos Region Sjælland, der kører projektet med tre skoler. Udskriften finder elever med grundforløbsstart (RKV fraregnet) i den valgte periode, uden grundforløb på samme uddannelse indenfor de sidste 7 måneder. Eleverne skal blot […]

Attestation for gennemførte skoleaktiviteter. Udskriftseksempel:           Attestation for gennemførte skoleaktivteter Modul: U209 Afgrænsninger: Der kan kun bestilles på enkeltelever. Der skal afgrænses på cpr.nr. og uddannelse. ’Termin fra’ og ’Termin til’ bruges til at udvælge de fag og karakterer, der udskrives på beviset, og terminerne angives på attestationen. Ved at sætte er ’J’ i feltet ’Valgfag […]

Z8137 – Tjekliste for læreres lønoplysninger Find lærere i undervisnings-roller uden SLS- eller skoleoplysninger.   Formål: Normalt giver det sig selv at alle lærere har de relevante oplysninger. Men Iban fra Hansenberg opfandt denne til at få helt styr på at dette også gælder de lånte lærere. Omfanget af lånte lærertime fremgår af Z8088, men det stemmer […]

Z8136 Techcollege fravær Fraværsoversigt med en linje pr lektion, segmenteret på elever med afstand imellem dage og elever. Formål: Udskriften er rettet imod et EU projekt om fravær, og kan godt benyttes af andre skoler, det er bare Techcollege der har designet den og har medbestemmelse over trækket. Population: Der kommer en linje pr elev […]