Merkantilt EUX-bevis Det endelige merkantile EUX-bevis udskrives, når eleven har afsluttet hovedforløbet incl. sidste praktikperiode. Det er den skole, der har udstedt bevis for EUX 1. del (bevis for det studiekompetencegivende forløb), der skal udskrive det endelige merkantile EUX-bevis. Hvis eleven afslutter sit hovedforløb på en anden skole, må man bede den tidligere skole om […]

Z8174 Mål 3 Elever med ekspertniveau-fag Udtrækket tæller fuldførte elever, og om de har haft mindst 1 fag på ekspertniveau Formål: Udskriften er udarbejdet til at hjælpe med at besvare mål 3 indikatorerne i Handleplan for Øget Gennemførelse (HPØG)   Population Udtrækket tager udgangspunkt i elever med central afgangsårsag 14 ‘Fuldført EUD’ eller for sundhedssekretærer […]