Z8128 Startende aftaler Lærestedslisten kan som Z800 afgrænses på et datointerval. Men udskriften vælger startende aftaler (Hvor Z800 vælger alle aktive aftaler i perioden) Population: Udtrækket finder alle aftaler, der starter mellem afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises lærestedsinformationer og info om eleven. Output: CVR / Pnummer Lærested, Gade, Stednavn, Postnr., Postdistrikt, Telefon Elevens Navn Aftaletype, Obligatorisk aftaletype, […]

Z8109 – Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg   Formål: Liste over fag på aktiviteter, opdelt på CØSA formål og efteruddannelsesudvalg. Tæller samtidig antallet af deltagere og opsummerer deres bidrag.   Population: Find alle fag på hold, hvis FKB-uddannelse har tilknyttet et efteruddannelsesudvalg.   Output: For de fag/hold vises antal unikke elever og varigheden i dage omregnet til […]

Z8131 Skemabegivenheder Udskriften trækker skemabrikker og viser alle kombinationer af både lokaler, lærere og aktiviteter. Formål: Udskriften giver et totalt skemaoverblik, med alle lærer/hold/lokale kombinationer. Population: Der kigges på alle skemabegivenheder – modsat andre af vore udskrifter behøver begivenheden hverken have fag, hold, lærer eller lokale tilknyttet. OBS: Omvendt, skulle der være to lokaler, tre […]