Z8155 Alle Årselever   Bemærk: Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8155 som et planlagt job. Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0. Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil man […]