Z8126 Læresteder og holdplaceringer Listen fokuserer på visse egenskaber ved holdplaceringer og det tilknyttede lærested Population: Udtrækket finder holdets elever og evt. tilknyttede lærested og rekvirent. Det sorteres på EAN-nr. Output: CPR / Elevnavn CVR_NR / Læresteds-løbenr Lærestedsnavn Gade / Postnr / By / Telefon EAN_NR ÅE_rekvirent Kunde_person_ref/ Kunde_ordrenr Fritekst Afgrænsninger: Hold Fra- og tildato (Hvis […]

Z8130 Tjekliste for email på lærested En tjekliste til at se, om alle email adresser er tastet på elevens uddannelsesaftale Formål: At se om man har tastet email-adresser relateret til lærested i EASY og UDDATA+ på alle elever med aftale. Population: Alle elever med en aftale der er kørende eller fremtidig medtages, HVIS en af følgende […]

Z8108 Lærerskematimer AMU/IV Viser hvad lærere underviser i, i kursuscenteret. Formål: At vise en liste over alle lærere og hvad de er blevet skemalagt til at undervise i i en angiven periode. Population: Alle skemabegivenheder med hold på AMU/IV medtages. Der vises en linje pr lærer pr dag pr fag pr hold. Som regel vil […]