Z8125 Læresteder Vis en liste over skolens læresteder. Population: Udtrækket finder ikke alle læresteder, da der er flere millioner i skolens tabel. Derfor findes kun de læresteder, der har et fremtidigt forhold eller har haft det de seneste 1000 dage. Output: Læresteds_id / P_nummer EAN_NR (Det senest oprettede/ændrede af evt flere EAN-numre. Hvis der findes […]

Z8124 Effekten af RKV   Formål Udskriften viser skæbnen for elever, der har gået på RKV (Realkompetencevurdering) på skolen   Population Der findes de elever, der har afsluttet deres sidste af evt. flere RKV-forhold på skolen, i den valgte periode. Der er to slags RKV-forhold: Dem der manifesterer sig i skoleforløb (EUD) og så dem, […]